Het coronavirus en overheidsmaatregelen

15 maart 2020

Met de komst van het coronavirus is het juridische en bedrijfsmatige landschap in Nederland tijdelijk omgetoverd tot eentje van thuiswerken en bedrijfssluitingen. Wat betekent dit voor u en uw onderneming?

Er is al veel gezegd en geschreven over de geldende maatregelen, steunpakketten en voorschriften. Toch merken wij dat er nog veel vragen spelen welke wij graag in een overzichtelijke blogpost beantwoorden.

Maatregelen vanuit de Belastingdienst

De Belastingdienst verleent tijdelijk een bijzonder uitstel van betaling voor alle aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting (winstbelasting), omzetbelasting en loonheffingen. Het uitstel dient wel verzocht te worden middels een brief aan de Belastingdienst en geldt slechts voor een periode van 3 maanden. Let wel, het betreft hier slechts een uitstel van betaling en niet een uitstel voor het doen van aangifte. De aangifte dient alsnog op tijd gedaan te worden.

Voor een uitstel van betaling voor langer dan 3 maanden is het vereist dat een derde deskundige, bijvoorbeeld een accountant, een verklaring afgeeft over de noodzaak van het uitstel. Meer informatie over deze maatregel is te vinden op de site van de Belastingdienst.

Ook is het mogelijk een voorlopige aanslag te verlagen wanneer de te verwachten winst of inkomsten lager zullen uitvallen vanwege de uitbraak van het coronavirus. Hiervoor dient een formulier te worden ingevuld. Dit kan met behulp van een belastingconsulent of via Mijn Belastingdienst.

Overheidsgarantie (bank)leningen

De overheid staat in deze periode garant voor kredieten aan ondernemers, zodat het makkelijker wordt (extra) geld te lenen. Normaliter geldt deze garantstelling met een aantal strenge voorwaarden en slechts tot 50% van het krediet. De huidige verruiming – van de BMKB-regeling – zorgt echter voor een soepeler acceptatiebeleid en garantstelling tot wel 90% van het krediet.

Het krediet of de rekening-courant dient nog wel bij de financierder aangevraagd (of verhoogd) te worden. Deze zal vervolgens de aanmelding voor de verruimde regeling bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) doen.

De overheid heeft ook tijdelijk een steunpakket aan kredietverstrekker Qredits beschikbaar gesteld van €6 miljoen om lagere rente op kredieten te kunnen aanbieden. Inhoudelijke vragen over deze regeling kunnen ook gesteld worden aan de Kamer van Koophandel via 0800-2117.

Noodmaatregel en oude werktijdverkorting

Vanwege de gedwongen sluiting van ondernemingen zoals in de horeca, heeft de overheid tijdelijk een noodmaatregel genaamd de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) getroffen. De maatregel is bedoeld voor ondernemers die directe schade ondervinden aan maatregelen om het coronavirus in te dammen. Denk hierbij aan horecaondernemers, kappers, reisorganisaties e.d.

De noodmaatregel is gegoten in de vorm van een eenmalige tegemoetkoming (gift) van €4.000,00 en wordt op basis van SBI-code (code waaronder een bedrijf ingeschreven staat in de Kamer van Koophandel) uitgekeerd. Het aanvragen van deze tegemoetkoming kan via de website van de RVO.

Voor ondernemingen die noodgedwongen zijn gesloten is het lastig om het personeel aan het werk te houden, en mogelijk ook te betalen. In bepaalde situaties gold al de Werktijdverkorting (WTV). Deze maatregel is nu omgezet naar de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW). Deze maatregel geldt voor een periode van 3 maanden. De hoogte van de tegemoetkoming voor personeelskosten is afhankelijk van het verwachte omzetverlies. Bij de hoogte wordt rekening gehouden met een situatie waarin de werkgever geen ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aanvraagt en het loon zelfstandig doorbetaalt. Voor dit laatste kan een tegemoetkoming worden aangevraagd.

De nieuwe NOW-maatregel is terug te lezen op de site van de Rijksoverheid.

Overige overheidsmaatregelen

Het kan zijn dat er meer maatregelen en steunpakketten zullen volgen. Veel landen verlengen huidige maatregelen al tot aan juni 2020 en het virus schijnt nog niet veel in te dammen. Wij volgen alle maatregelen en aangekondigde steunpakketten op de voet en houden onze cliënten uitvoerig op de hoogte van alle wijzigingen.

U kunt ons telefonisch bereiken via info@juristenzwolle.nl of 038-2022738 met al uw vragen over deze maatregelen, de voorwaarden en hoe u uitstel kunt verzoeken of een steunpakket kunt aanvragen. Wij staan u graag vrijblijvend te woord.

Meer blogs over
bedrijfsadvies
bedrijfsadvies voor mkb-ondernemers