Wanneer en hoe kunt u uw bedrijf herstructureren?

09 oktober 2019

Een herstructurering is in feite niets anders dan het reorganiseren van uw bedrijf, bijvoorbeeld door het afstoten of verkopen van verlieslatende onderdelen van uw bedrijf. Ook kan een herstructurering dienen om de personeelsindeling te wijzigen.

Herstructureringsplan

Een goede herstructurering begint met een herstructureringsplan. Waarom dient er een herstructurering plaats te vinden, en waar begin je? Een gedegen herstructureringsplan zorgt voor transparantie en overzicht, ook naar eventuele medewerkers, schuldeisers of andere derden. Een herstructureringsplan is niets anders dan een plan van aanpak om de herstructurering in te kaderen en soepel te laten verlopen.

Opdelen en verkopen

Verlieslatende onderdelen van uw bedrijf kunnen in sommige gevallen nog worden verkocht, waarvoor u eerst uw bedrijf zal moeten opdelen. De opdeling kan via een zogeheten sterfhuisconstructie, waardoor de (financieel) gezonde delen van uw bedrijf geen gevaar lopen bij het opdelen en/of verkopen van de verlieslatende onderdelen van uw bedrijf. Ook personeel kan in het opdelen worden meegenomen om de organisatiestructuur succesvol aan te passen.

Doorstarten

Na het opdelen van uw bedrijf zult u moeten kijken naar de mogelijkheden van een doorstart, helemaal als een faillissement dreigt of reeds is uitgesproken. Let wel, ook als u reeds in faillissement zit, kunnen wij namens u het contact onderhouden met de curator om een zo gunstig mogelijke uitkomst voor u en uw bedrijf te realiseren. Een groot aandachtspunt bij een doorstart is het al dan niet behouden van personeel.

Public image

Zeker als het gaat om de omgang met het reorganiseren van personeelsafdelingen is het van belang mee te laten wegen welke gevolgen bepaalde beslissingen kunnen hebben voor uw bedrijfsimago. Ook hier komt een herstructureringsplan goed van pas, aangezien vroegtijdig afspraken gemaakt kunnen worden met personeel en transparantie vaak alom gewaardeerd wordt.

Van faillissement naar gezond bedrijf

Het voornaamste doel van een herstructurering is om uw bedrijf wederom (financieel) gezond te maken. Met een sterk herstructureringsplan kunt u uw gezonde bedrijfsactiviteiten voortzetten en noodzakelijke reorganisaties doorvoeren. Ook in faillissement is het mogelijk om – al dan niet in samenwerking met de curator – een herstructureringsplan door te voeren.

Wilt u uw bedrijf herstructureren, maar weet u niet hoe te beginnen en wanneer? Neem dan contact met ons op via info@juristenzwolle.nl of 038-2022738 om uw mogelijkheden te bespreken.

Meer blogs over
bedrijfsadvies
bedrijfsadvies voor mkb-ondernemers