Thuiswerkvergoeding

19 februari 2021

Nu steeds meer mensen door het coronavirus niet meer op de werkvloer kunnen komen en vanuit huis werken, hoor je het begrip steeds vaker: de thuiswerkvergoeding. Hoe zit dat? Wat zijn de regelingen rond thuiswerken? Wat valt er allemaal onder? Waar hebt u als werknemer recht op en wat is uw plicht als werkgever? Voor de rijksambtenaren geldt er een netto thuiswerkvergoeding van €363.00, maar hebben gewone werknemers hier ook recht op?

In bijna alle nieuwe regelingen komt de thuiswerkvergoeding in plaats van de reiskostenvergoeding. Als er dan toch reiskosten worden gemaakt, kunnen die per keer gedeclareerd worden. Maar lang niet alle werkgevers ruilen de reiskostenvergoeding definitief in voor een thuiswerkvergoeding. In veel sectoren zijn de afspraken over het thuiswerken nog tijdelijk.

Wat er vanuit de werkgever kan komen, is een thuiswerkbeleid, dit is onderdeel van het personeelsbeleid. Om verwarring te voorkomen, worden er voor zowel werkgever als werknemer regels en richtlijnen gemaakt rondom het thuiswerken, in het thuiswerkbeleid. Wat een onderdeel kan zijn van het thuiswerkbeleid, is een thuiswerkvergoeding.  De werkgever moet ervoor zorgen dat jij als werknemer je werk kunt doen op de manier waarop je dat gewend bent, dus ook als het gaat om thuiswerken. Zo mag de werkgever er niet zomaar vanuit gaan dat zijn werknemer een eigen computer kan gebruiken voor het werk, omdat een eigen laptop, computer of desktop thuis privébezit is, en daar zit onderscheid in. Dus het gebruik van een werklaptop kan gewenst zijn, maar vooral ook als het gaat om persoonlijke gegevens of bepaalde programma’s die enkel op een werklaptop beschikbaar zijn.

Thuiswerk kosten

De verschillende kosten die werknemers op kantoor niet maken, maken ze thuis. Hierbij is rekening gehouden met het gebruiken van elektriciteit, water- en gasverbruik, koffie, thee, wc-papier en  afschrijving van een arbo-technische bureau en stoel. Een goede werkplek en een arbo-technische stoel is erg van belang. Deze kosten worden verdeeld onder 2 categorieën:

  1.   Kosten voor de inrichting van een arbo-verantwoordelijke werkplek;
  2.   Kosten voor het dagelijks onderhoud.

Regelingen 

Aangezien de rijksambtenaren nu een vergoeding van €363.00 krijgen, zijn sommige werknemers ook aan het pleiten voor een vergoeding. De vergoeding die is vastgesteld voor de rijksambtenaren is gebaseerd op cijfers van het Nibud. Nibud maakte bekend dat de gemiddelde extra kosten bij het thuiswerken ongeveer €2.00 per dag aan extra kosten met zich mee brengt. Wat bij een vijfdaagse werkweek oploopt tot €43,30 en jaarlijks tot wel €440.00.  Het Nibud adviseert werknemers dan ook om met hun werkgever te overleggen of het mogelijk is om een vergoeding te krijgen voor deze kosten. Omdat deze kosten niet bij de belastingaangifte kunnen worden afgetrokken, kunnen werkgevers deze kosten onbelast vergoeden via de werkkostenregeling (WKR).

Nadelig is wel dat er geen speciale regeling is, waarmee werkgevers belastingvrije thuiswerkvergoeding mogen geven, zoals de reiskostenvergoeding. De reden dat er geen belastingvrije thuiswerkvergoeding geldt, is omdat de ANWB daardoor dan 80% belasting moet betalen. Dan zou het voor de ANWB geen  €2.00 kosten, maar €3,60. Het kabinet vindt dat er talloze verschillende mogelijkheden zijn voor werkgevers om werknemers een onbelaste thuiswerkvergoeding te geven. De vergoeding van de thuiswerkkosten kunnen worden ondergebracht in de vrije ruimte van de werkkostenregeling.

Met het oog op de corona crisis is het aantal procent dat je mag gebruiken van de totale fiscale loonsom voor onbelaste vergoedingen en verstrekkingen opgelopen van 1,7 procent naar 3 procent in 2021.

Hebt u vragen over de thuiswerkvergoeding? Neem dan contact met ons op via info@juristenzwolle.nl of 038-2022738 om uw mogelijkheden te bespreken.

Meer blogs over
financieel