De consignatieovereenkomst

30 september 2021

In de meeste gevallen zijn er twee partijen betrokken bij het sluiten van een koopovereenkomst. Zo levert iemand aan u een product of dienst en als tegenprestatie betaalt u daar een prijs in geld voor. U bent verantwoordelijk uw betalingsverplichtingen na te komen en de andere partij voor de levering van een deugdelijk product of dienst. Wanneer er een conflict optreedt, dient u dit gezamenlijk met de andere partij op te lossen. Echter, soms zijn er ook meerdere partijen betrokken bij een koopovereenkomst. Het kan zo zijn dat u een product niet rechtstreeks hebt gekocht van de verkoper, maar van een tussenpersoon welke als bemiddelende partij optrad. Er is in dat geval sprake van een consignatieovereenkomst. De persoon die een zaak wenst te verkopen door een derde partij, middels een consignatieovereenkomst, wordt consignatiegever genoemd.

Consignatieovereenkomst betekenis

Een consignatieovereenkomst is een overeenkomst waarbij de eigenaar van een zaak, als verkopende partij, het verkoopproces over laat aan een tussenpersoon. De tussenpersoon verkoopt dan, tegen een vergoeding, namens de eigenaar de zaak aan een koper. Deze zaak wordt in dat geval te koop aangeboden in een winkel, gallery, showroom of op een website van de tussenpersoon. Ondanks dat de zaak te koop staat op een ander platform, blijft de zaak wel van dezelfde eigenaar totdat deze is verkocht. De tussenpersoon treedt hierbij enkel op als bemiddelende partij en de koopovereenkomst wordt nog steeds gesloten tussen de eigenaar, als verkoper, en de koper. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van een consignatieovereenkomst tussen een eigenaar van een auto en een garage. De garage verkoopt in dat geval het voertuig voor de eigenaar en krijgt daarvoor een beloning. De garage neemt deze auto voor de eigenaar in bewaring en regelt het verkoopproces. De garage onderhoudt in het verkoopproces het contact met geïnteresseerde kopers.

Aansprakelijkheid consignatieovereenkomst

Helaas ontstaan er regelmatig geschillen over de tussen partijen gesloten overeenkomsten. Het kan bijvoorbeeld gebeuren dat u een zaak hebt gekocht, maar dat er zich in de loop van de tijd gebreken hebben geopenbaard aan de betreffende zaak. De eigenaar is, als verkoper, aansprakelijk voor alle schade die ontstaat ten gevolge van een non-conform product. Bij een consignatieovereenkomst is dit niet anders. De eigenaar levert bij een consignatieovereenkomst een zaak, via een tussenpersoon, aan de koper. In dat geval blijft de oude eigenaar de aansprakelijke partij wanneer een zaak niet voldoet aan de overeenkomst. U kunt bijvoorbeeld een auto kopen bij een garage, welke met de oorspronkelijke verkoper handelt op basis van een consignatieovereenkomst. In deze situatie dient u niet de garage, maar de oorspronkelijke verkoper aan te spreken wanneer de auto gebreken vertoont. De oude eigenaar is in dat geval dan ook de aansprakelijke partij. Echter, het is van belang dat voorafgaand aan de verkoop aan de koper is medegedeeld dat de tussenpersoon enkel het verkoopproces regelt. Bovendien dient de koper op de hoogte te zijn van wie hij werkelijk de auto gaat kopen. In een verkoopadvertentie op de website van een garage dient bijvoorbeeld duidelijk  aangegeven te zijn wie de verkopende partij is. Wanneer u de auto van de betreffende advertentie koopt, vindt er een aanbod en aanvaarding plaats tussen u, als koper, en de verkoper. Het aanbod komt in dat geval namelijk van de oorspronkelijke verkoper en u aanvaardt dit aanbod van de betreffende verkoper

Verplichtingen bij een consignatieovereenkomst

Zoals eerder beschreven, koopt u ook bij een consignatieovereenkomst een zaak van een verkopende partij, alleen wordt het verkoopproces bij een consignatieovereenkomst geregeld door een tussenpersoon. De eigenaar dient als verkoper een zaak deugdelijk product of dienst te verkopen welke voldoet aan de overeenkomst. De consignatiegever heeft ook herstel- of vervangingsverplichtingen indien het product niet voldoet aan de overeenkomst. De consignatiegever kan hier echter wel iets anders over afspreken met de tussenpersoon. 

Belangrijke onderdelen consignatieovereenkomst

Het is belangrijk dat de consignatiegever bepaalde zaken goed afspreekt met de tussenpersoon, dit om toekomstige geschillen te voorkomen. Een aantal belangrijke zaken om in een consignatieovereenkomst af te spreken kunnen zijn:

  • De zaken die in consignatie gegeven worden;
  • De minimale verkoopprijs van de zaken; 
  • De registratie van de zake; 
  • Verzekering van de zaken tijdens de bewaring, 
  • De betalingswijze;
  • Aansprakelijkheid van de zaken tijdens bewaring;
  • De tijd dat de producten in consignatie blijven; 
  • Leveringswijze, verkoop vereisten;
  • Mogelijkheden tot ontbinding, en;
  • Kosten en vergoedingen.

Hebt u verdere vragen met betrekking tot de consignatieovereenkomst? Neem dan contact met ons op via info@juristenzwolle.nl of 038-2022738 om uw eventuele mogelijkheden te bespreken.

Meer blogs over
juridisch