Garanties bij consumentenkoop

31 mei 2021

Bij aankoop van een product hebt u recht op garantie. Er bestaan verschillende soorten garanties met veel verschillende betekenissen. Denk hierbij aan de wettelijke garantie, de fabrieksgarantie en in enkele gevallen hebt u de mogelijkheid om extra garantie bij te kopen. Het is begrijpelijk dat hierdoor verwarring kan ontstaan, dus hoe zit het nou precies?

Wettelijke garantie, wat zegt de wet?

De wet geeft aan dat u altijd recht hebt op een goed product. Dit betekent dat een product voldoet aan de overeenkomst indien het product de eigenschappen bezit die de koper op grond van de overeenkomst mocht verwachten. De koper mag daarnaast verwachten dat het product de eigenschappen bezit die voor een normaal gebruik daarvan nodig zijn en waarvan de aanwezigheid niet in twijfel hoeft worden genomen, alsmede de eigenschappen die nodig zijn voor een bijzonder gebruik dat bij de overeenkomst is voorzien.

Wat er van een product mag worden verwacht hangt van de volgende factoren af:

  • informatie van de verkoper of in de reclame;
  • het merk;
  • de prijs;
  • of het product nieuw is of tweedehands.

Let op: U hebt ook recht op een goed product, wanneer het in de uitverkoop is gekocht. 

Garantietermijn 

Uit de Europese wetgeving komt voort dat consumenten recht hebben op 2 jaar garantie, dat wordt gezien als een minimumtermijn. Elke EU-lidstaat stelt hierover zijn eigen regels, mits deze regels voordeliger zijn dan de gestelde minimum vereisten. Wettelijk gezien wordt er aan de wettelijke garantie geen tijdsverloop verbonden. In plaats daarvan wordt in de Nederlandse wet benoemd dat een product zo lang moet meegaan als dat ervan verwacht wordt, ook wel de levensduur genoemd. Nu er geen wettelijk garantietermijn is, kan, afhankelijk van het product, de garantietermijn wel vijf of meer jaren duren.

Fabrieksgarantie

Wanneer u een product hebt gekocht kan zowel de fabrikant als de verkoper een garantie op het product geven. Hierbij kiest de fabrikant of verkoper zelf de voorwaarden en ook hoe lang u garantie krijgt op het gegeven product. Naast de wettelijke garantie is dit een extra garantie dat u op een product hebt en geldt dit voor een bepaalde tijd. In het garantiebewijs is opgenomen waar u recht op hebt en voor welke tijd. Wanneer een product na zes maanden na aankoop, maar binnen de garantie, stuk gaat, hoeft u niet aan te tonen dat dit niet uw schuld is. Let op: De wettelijke garantie gaat altijd boven de fabrieksgarantie, wat betekent dat uw wettelijke garantie blijft lopen nadat de fabrieksgarantie voorbij is.  

Extra garantie bijkopen 

Naast de wettelijke garantie en de fabrieksgarantie is het soms mogelijk om bij een product een extra garantie te kopen. Dit houdt in dat de verkoper of fabrikant zelf een extra garantie aanbiedt. In de meeste gevallen betaalt u voor iets waar u wettelijk gezien recht op hebt. Ook zonder bijgekochte garantie is een verkoper verplicht om een goed product te leveren.  Het bijkopen van garantie heeft alleen zin als u hierdoor meer rechten krijgt dan u al heeft gelet op de wettelijke garantie. Indien u garantie bijkoopt, is het nuttig als u eerst de voorwaarden doorleest. 

Voorbeeld: De motor van uw vriezer gaat bijvoorbeeld al na 2 jaar kapot. Dan hebt u recht op kosteloos herstel of een nieuw product indien dit niet mogelijk is. Het apparaat moet dan wel op een normale manier zijn gebruikt. Mocht het lampje in uw vriezer na een paar jaar kapot gaan, dan moet u dit zelf vervangen.

Zoals u ziet kunt u recht hebben op drie verschillende soorten garanties. Zoals eerder genoemd kunt u nog steeds gebruik maken van uw wettelijke garantie nadat het gekochte product kapot gaat terwijl de fabrieksgarantie of de bijgekochte garantie is verlopen. Het hangt daarbij wel af van de levensduur van het product. Bij twijfel kunt u de verkoper of fabrikant dit mededelen. 

Hebt u verdere vragen met betrekking tot de garantie op een product? Neem dan contact met ons op via info@juristenzwolle.nl of 038-2022738 om uw mogelijkheden te bespreken.