Ontslag op staande voet

12 februari 2021

Bij ontslag op staande voet beëindigt de werkgever de arbeidsovereenkomst direct, zonder opzegtermijn. Het ontslag op staande voet moet onmiddellijk worden gegeven op moment dat de dringende reden duidelijk is. De werkgever heeft alleen recht om ontslag op staande voet te geven als hij hiervoor een geldige en dringende reden heeft. Deze reden moet dan ook direct aan de werknemer gemeld worden en per aangetekende brief gestuurd worden.  

Wat is een geldige en dringende reden voor ontslag op staande voet?

Dringende redenen voor ontslag op staande voet zijn onder anderen, als u:

Artikel 7:678 BW 

 • Werk weigert zonder goede reden;
 • fraudeert;
 • in ernstige mate niet de bekwaamheden heeft om het werk te verrichten;
 • steelt;
 • grove beledigingen maakt;
 • mishandelt.

Als de werkgever nog niet zeker weet of er een dringende reden is voor ontslag, kan hij ervoor kiezen om onderzoek te gaan doen. Bijvoorbeeld als hij niet zeker weet of iemand schuldig is aan diefstal of mishandeling, moet hij hier met spoed onderzoek naar doen. Tijdens het onderzoek kan uw werkgever u verbieden om te werken, wat ook wel op non-actief gesteld worden wordt genoemd.

Als uw werkgever u op non-actief stelt of schorst, dan mag u uw werk niet meer doen. Wel moet uw werkgever uw loon blijven doorbetalen. Belangrijk is dat u uw werkgever laat weten dat u het niet eens bent met de non-actiefstelling. Hiertegen kunt u protesteren met een brief tegen de non-actiefstelling. Uiteraard moet u uzelf wel beschikbaar voor werk stellen in de brief.

Oneens met het ontslag?

Als u niet eens bent met het ontslag op staande voet, laat het dan uw werkgever zo snel mogelijk weten door middel van het sturen van een aangetekende brief. Geef hierin ook aan dat u beschikbaar bent om te werken als uw werkgever hierom vraagt. Als werknemer kunt u ook het ontslag aanvechten bij de kantonrechter als u het er niet mee eens bent. Als het ontslag op staande voet volgens de kantonrechter rechtsgeldig is, hebt u als werknemer hoogstwaarschijnlijk geen recht op een WW-uitkering, u bent dan verwijtbaar werkloos. Dit wil zeggen dat het ontslag uw eigen schuld is. 

Mogelijk kunt u een bijstandsuitkering aanvragen als u of uw partner te weinig inkomen hebben. Daarnaast kunt u een verzoek indienen voor een financiële vergoeding bij de kantonrechter. Bij een vast of tijdelijk contract dat tussentijds kan worden opgezegd, bepaalt de rechter de hoogte van de vergoeding. De hoogte van de vergoeding hangt af van wat voor contract u hebt, vast of tijdelijk.  

Wanneer heeft u recht op een WW-uitkering?

Bij een geldige reden voor ontslag op staande voet hoeft uw werkgever uw loon niet langer door te betalen. Hierbij heeft u dan ook geen recht op een WW-uitkering. Wel kunt u aanspraak maken op de bijstandsuitkering van uw gemeente. Als u uw werkgever door opzet of schuld een dringende reden hebt gegeven om u op staande voet te ontslaan, dan bent u verplicht een vergoeding aan uw werkgever te betalen. Het kan zijn dat uw werkgever u vraagt om een document te tekenen, onderteken niet. Het beste is als u dan eerst om een kopie van het document vraagt, want anders loopt u het risico uw rechten te verspelen als u ergens mee akkoord gaat. Ook kan dit gevolgen hebben voor uw recht op een uitkering.

U hebt recht op een WW-uitkering als u:

 • Werkloos bent geworden;
 • verzekerd bent voor werkloosheid;
 • genoeg weken heeft gewerkt;
 • beschikbaar bent voor werk;
 • niet verwijtbaar (door eigen schuld) werkloos bent geworden.

Om WW te krijgen moet u wel genoeg weken hebben gewerkt. Ook moet u aan de wekeneis voldoen. Als u 26 weken hebt gewerkt voldoet u aan de wekeneis. Deze 26 weken moet u gewerkt hebben in een periode van 36 weken voor de week van uw werkloosheid. In dit geval krijgt u een WW-uitkering voor minimaal 3 weken. Hoe lang u een WW-uitkering krijgt en hoe hoog de WW-uitkering voor u is, hangt af van uw loon en de tijd dat u heeft gewerkt. Ook het aantal weken dat u bij uw vorige werkgever heeft gewerkt, tellen mee.

Als u in loondienst werkt bij uw werkgever en u heeft de pensioenleeftijd nog niet bereikt, bent u meestal verzekerd voor werkloosheid. Dit is een bedrag wat uw werkgever aan UWV betaald. Als u niet verzekerd bent voor werkloosheid, heeft u geen recht op WW. Wellicht heeft u dan wel recht op bijstand.

Bent u op staande voet ontslagen en bent u het er niet mee eens? Neem dan contact met ons op via info@juristenzwolle.nl of 038-2022738 om uw mogelijkheden te bespreken.