Retentierecht en opeisbare vorderingen

29 januari 2021

Bijna iedere ondernemer krijgt er vroeg of laat mee te maken: facturen die niet betaald worden. Stelt u zich eens voor: iemand komt bij uw garage om een keuring of reparatie aan de auto uit te voeren. U voert deze werkzaamheden uit maar vervolgens kan of wilt uw klant de kosten hiervan niet betalen. Wat zijn in dit geval uw rechten? Is er überhaupt een wettelijke regeling die u in een dergelijk geval zekerheid kan geven? Kunt u bijvoorbeeld de auto bij u houden totdat de kosten zijn voldaan? In deze blog leggen wij u uit of u de auto onder u mag houden.

Wat is het retentierecht? 

Het antwoord op de vraag of u de auto onder u mag houden is ja, maar wel onder bepaalde voorwaarden die in de wet staan beschreven. Normaal gesproken kan de eigenaar de auto opeisen. Het is immers zijn eigendom. In de bovenstaande situatie bent u echter gerechtigd de auto onder u te houden omdat u gebruik kunt maken van het zogeheten retentierecht. Dit retentierecht is geregeld in artikel 290 van boek drie van het Burgerlijk Wetboek. In het betreffende artikel staat: ‘’Retentierecht is de bevoegdheid die in de bij de wet aangegeven gevallen aan een schuldeiser toekomt, om de nakoming van een verplichting tot afgifte van een zaak aan zijn schuldenaar op te schorten totdat de vordering wordt voldaan’’. Met andere woorden: het retentierecht is een bevoegdheid om in bepaalde gevallen die in de wet staan een zaak (in dit geval de auto) onder u te houden totdat men het geld heeft betaald.

Voorwaarden aan het gebruik van het retentierecht

Zoals hierboven is beschreven zijn er in de wet een aantal voorwaarden genoemd. Alleen als aan deze voorwaarden is voldaan kunt u met met succes een beroep doen op het retentierecht. Deze voorwaarden zijn opgenomen in boek zes van het Burgerlijk Wetboek. De eerste voorwaarde houdt in dat de vordering opeisbaar moet zijn. Dit betekent dat iemand een schuld moet hebben openstaan bij de schuldeiser, en dat de schuldeiser deze volgens de wet kan opeisen. De tweede voorwaarde is dat er voldoende samenhang bestaat tussen de vorderingen bestaan.

Wat als betaling nog steeds uitblijft?

In veel gevallen zal de klant de factuur alsnog betalen. De klant wil de auto immers graag terug. In het geval de klant de factuur nog steeds weigert te betalen, kunt u de auto verkopen en de factuur betalen van de verkoopprijs. Een dergelijke verkoop is wel gebonden aan bepaalde regels. U moet namelijk eerst een zogeheten ‘’executoriale titel’’ hebben. Een voorbeeld van een executoriale titel is een vonnis van een rechtszaak. Vervolgens moet een deurwaarder beslag leggen op de auto. Nadat de beslaglegging is gelegd, kan de auto via een openbare veiling worden verkocht. De verkoop kan ook buiten een veiling om geschieden: met toestemming van de rechter kan de auto namelijk ook onderhands worden verkocht.

Einde van het retentierecht

Het aan u toekomende retentierecht zal op den duur weer tot een einde komen. Wanneer de bevoegdheid wegvalt – bijvoorbeeld omdat de wederpartij (een deel) van de overeenkomst is nagekomen – vervalt het retentierecht. Het retentierecht vervalt ook wanneer de auto weer in handen van de wederpartij komt. Hierbij kunt u denken aan een situatie waarin u de auto toch aan de wederpartij teruggeeft. U kunt in een dergelijk geval niet opnieuw het retentierecht inroepen, tenzij de zaak opnieuw bij u terecht zou komen.

Conclusie

Samengevat komt het er dus op neer dat men in principe bij het uitblijven van betaling gebruik mag maken van het retentierecht. Door het retentierecht heeft u een hulpmiddel in handen waarmee de kans op betaling van de factuur wordt vergroot. Hier zijn wel de voorwaarden aan verbonden die beschreven staan in boek zes van het Burgerlijk Wetboek.

Hebt u (als ondernemer of particulier) vragen over het retentierecht of bent u verwikkeld in een gerechtelijke procedure? Neem dan contact met ons op via info@juristenzwolle.nl of 038-2022738. Onze juridische specialisten staan u graag te woord om vrijblijvend de mogelijkheden met u door te nemen.

Meer blogs over
financieel