Salarisadministratie, uitbesteden of niet?

16 oktober 2019

In BV Nederland is het al jaar en dag een discussie, welke constructie gebruikt u voor medewerkers van uw onderneming?

Loondienst of ZZP

Veruit de grootste vraag voor zowel ondernemer als medewerker is of men in loondienst moet gaan, of zou moeten kiezen voor een ZZP-constructie. Voordelen van een ZZP-constructie zijn vaak als volgt weergegeven:

  • meer vrijheid om eigen werk en werkomstandigheden te bepalen;
  • hogere vergoeding per gewerkt uur;
  • mogelijkheid om andere opdrachtgevers te bedienen.

Daar tegenover staan vaak de volgende voordelen van loondienst weergegeven:

  • veiligheid van dienstverband, ook bij ziekte of zwangerschap;
  • geen administratieve rompslomp, de werkgever draagt sociale lasten af;
  • vastigheid van verdiensten, het salaris is helder en zal veelal gelijk zijn, wat zorgt voor stabiliteit.

Voor meer voordelen/nadelen en uitleg over het verschil tussen ZZP en loondienst verwijs ik u naar een van onze blogs hierover.

In deze blog gaan we in op de loondienstconstructie en welke administratieve verplichtingen daarmee gepaard gaan, voornamelijk vanuit het perspectief van de werkgever.

Tijdelijk of vast dienstverband

Een werkgever staat voor de keuze of aan de werknemer een tijdelijk of een vast dienstverband (arbeidsovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd) aangeboden dient te worden. Vaak wordt in eerste instantie een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd aangeboden, welke na tweemaal verlenging bij goed werknemerschap omgezet kan worden in een aanbod tot arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Voor de administratieve verplichtingen ten aanzien van het voeren van een salarisadministratie is het echter niet van belang of er sprake is van een tijdelijk of vast dienstverband. Ook niet voor hoeveel uren en tegen welk salaris. Het voeren van een salarisadministratie is voor de werkgever verplicht.

Salarisadministratie en loonbelasting

Artikel 2 lid 1 van de Wet op de loonbelasting 1964 (hierna: Wet LB) is helder. Eenieder die loon geniet en/of in privaat- of publiekrechtelijke dienstbetrekking staat van een inhoudingsplichtige (werkgever), wordt voor de wet aangemerkt als werknemer. De werkgever is daartoe inhoudingsplichtig en zal dus loonheffing moeten inhouden op het loon. Daar aangifte van moeten doen en daarmee dus, om alles netjes bij te houden, een salarisadministratie voeren. De Belastingdienst geeft ook in haar handboek Loonheffingen 2019 een stappenplan voor het voeren van een dergelijke salarisadministratie.

Uitbesteden, of niet?

Zoals blijkt uit het stappenplan van de Belastingdienst, is het aanleggen en bijhouden van een salarisadministratie een flinke klus. Zeker voor kleine(re) ondernemingen met maximaal 5-10 werknemers is het een enorme aanslag op de tijdsindeling van directie(leden) en kan het in bijna alle gevallen veel voordeliger uitvallen om het voeren van deze administratie uit te besteden. Het bezwaar van het maken van kosten weegt veelal niet op tegen het gegeven dat de administratie grondig gevoerd wordt. Wat tijd vrijgeeft om te ondernemen, alsmede het feit dat het uitbesteden van het voeren van salarisadministratie een enorm stuk zorgen wegneemt.

Bent u ondernemer en hebt u mensen in dienst of wilt u mensen in dienst gaan nemen? Dan is het verstandig het voeren van de salarisadministratie en het doen van aangifte loonbelasting uit te besteden. Neem gerust contact met ons op via 038-2022738 of info@juristenzwolle.nl om uw mogelijkheden te bespreken.

Meer blogs over
financieel