Servicekosten bovenop je huur: betaal ik teveel?

18 januari 2021

In Nederland betalen huurders servicekosten. Dit zijn kosten die de verhuurder maakt en mag doorberekenen aan zijn huurder, voor bijvoorbeeld het gasverbruik, de schoonmaak van gezamenlijke ruimten, of voor het onderhoud van de tuin. Het komt echter wel eens voor dat de verhuurder te veel servicekosten doorberekent aan zijn huurder. Wat mag er eigenlijk wel en niet voor rekening van de huurder komen?

Gas, water en elektra

Ieder jaar betaalt u als huurder een voorschot op de verbruikskosten van gas, water en energie. Dit wordt vaak berekend op basis van eerdere jaren en soms besteedt een verhuurder deze berekeningen uit aan een dienstverlener. De gebruikskosten van deze posten komen voor rekening van de huurder, maar mocht het bij de jaarafrekening zo zijn dat u minder heeft verbruikt dan waar u voor heeft betaald, is de verhuurder verplicht dit aan u terug te betalen. Zo kan het echter ook voorkomen dat u bij moet betalen in geval van hoger verbruik.

Huismeester en (klein) onderhoud

Een verhuurder stelt vaak een huismeester aan om toezicht te houden in en om het pand. De huismeester houdt in de gaten wanneer onderhoud nodig is en kan lichte technische onderhoudswerkzaamheden uitvoeren. Daarnaast is deze er als aanspreekpunt voor de bewoners van het pand. 

De Huurcommissie houdt een verdeling van 70/30 aan, waarvan 70% van de kosten voor rekening van de huurder komen en 30% van de kosten voor rekening van de verhuurder. Er zit echter wel een maximum aan de kosten die een huurder per maand voor de huismeester hoeft te betalen, namelijk 12,-. Dit is vastgesteld in artikel 5 lid 3 van de Wet op de Huurtoeslag, ook wel bekend als de Huursubsidiewet. De kosten van het onderhoud dat de huismeester uitvoert, zoals het vervangen van lampen, komt voor rekening van de huurder. 

Inboedelverzekering en inventaris

Vaak zijn er in huurpanden gezamenlijke en/of algemene ruimten. Voor de spullen die hier instaan en voor het gebruik hiervan mag de verhuurder een gebruiksvergoeding vragen van de huurder, zowel voor het gebruik als voor het op den duur vervangen van de inboedel. Zo’n gebruiksvergoeding mag worden vastgesteld op 20% van de verkoopwaarde van de gezamenlijke spullen per jaar. Dit is terug te vinden op www.rijksoverheid.nl.

Overige kostenposten

Andere kosten die verhuurders soms moeten maken en (deels) mogen doorberekenen aan hun huurders, kunnen overige onderhouds- en herstelwerkzaamheden zijn. Schade die is ontstaan door ouderdom of slijtage komt voor rekening van de verhuurder. Schade die is ontstaan door het toedoen van de huurder komt voor rekening van de huurder. Kostenposten als onroerendezaakbelasting zijn altijd voor de eigenaar van het pand, ofwel de verhuurder. 

Hebt u het idee dat u een kostenpost draagt die voor rekening van uw verhuurder zou moeten komen? Of hebt u het idee dat de bedragen die uw verhuurder aan u doorberekent te hoog zijn? Neem contact met ons op via info@juristenzwolle.nl of 038-2022738, dan bespreken we met u de mogelijkheden. Te veel betaalde servicekosten kunt u tot wel vijf jaar terug vergoed krijgen.

Meer blogs over
financieel