Aansprakelijkheid bij parkeerschade

22 januari 2021

Stel, u gaat een avondje naar een restaurant of even boodschappen doen. U parkeert op de naastbijgelegen parkeerplaats. Kan niet mis gaan, denkt u. Tot u terugkomt en u uw auto met schade terugvindt. Wat nu? Een van de meest gestelde vragen na een ongeluk is: ‘Wie is er aansprakelijk, en wie betaalt mijn schade?’. In principe bent u verantwoordelijk voor uw eigen schade, tenzij een andere partij aansprakelijk gesteld kan worden. Maar hoe zit dat eigenlijk? 

Wie is aansprakelijk?

De regel is dat na een verkeersongeluk ieder zijn eigen schade draagt. Alleen als er kan worden vastgesteld dat iemand anders aansprakelijk is voor het ongeluk, kan er een schadevergoeding van die persoon worden geëist. Zoals in artikel 6:162 lid 1 BW is aangegeven, is degene die een onrechtmatige daad begaat aansprakelijk, dus ook verplicht de schade te betalen die de ander door zijn fout leidt. 

Bewijs

Om schadevergoeding te kunnen eisen, moet er bewezen worden dat de tegenpartij aansprakelijk is voor het ongeluk. Als u een andere partij aansprakelijk wil stellen voor schade, is het belangrijk om bewijzen te verzamelen. Als er een ander tegen uw auto is aangereden, kunt u met diegene het schadeformulier invullen. Dat is dan het bewijs dat de schade is ontstaan door het ongeval en dat een andere partij aansprakelijk is. Als er op het schadeformulier nog niet duidelijk is wie de schuldige is van de aanrijding. Dan kunt u de volgende bewijzen verzamelen om te laten zien dat de tegenpartij schuldig is:

 • beeldmateriaal (foto’s van de auto met schade en foto’s van remsporen of glasscherven);
 • getuigenverklaringen die kunnen verklaren dat een andere partij een fout heeft gemaakt (dit kunnen zowel omstanders als passagiers zijn);
 • schaderapport (de oorzaak van de schade kan door een schade-expert vastgesteld worden). 

Getuigenverklaring

Als er op het schadeformulier niet duidelijk is wie de schuldige is, kunt u een aantal bewijzen verzamelen. Een van die bewijzen is een getuigenverklaring. Deze hoeft niet uitgebreid te zijn. Het belangrijkste is een document met de contactgegevens van de getuigen en een beschrijving van het ongeval. Daarnaast zijn nog een aantal gegevens belangrijk, namelijk:

 • de eventuele relatie tussen betrokkene en getuige;
 • datum, plaats en tijd van het ongeval;
 •  waar de getuige was tijdens de schade of aanrijding/ongeval;
 •  handtekening van de getuige. 

De verzekeraar heeft tijdens het afhandelen van de schade de mogelijkheid om nog meer vragen te stellen aan de getuige. Hij kan dan vragen om nog een getuigenverklaring in te vullen.

Soms is het zo dat getuigen elkaar tegenspreken. In een dergelijk geval kan de getuigen gevraagd worden om onder ede, voor de rechter een verklaring af te leggen. Zo kan de rechter de geloofwaardigheid van de getuigen beoordelen.

De termen schuld en aansprakelijkheid worden soms met elkaar verward. De schuld die iemand heeft aan de oorzaak van het ongeval is niet hetzelfde als het juridische begrip ‘aansprakelijkheid’. Aansprakelijkheid is volgens het Nederlandse recht de verplichting om om de ander zijn schade te vergoeden, dus iemand kan aansprakelijk gesteld zijn voor een schade waar hij geen schuld aan heeft.

Situaties voor aansprakelijkheid

Hieronder een aantal in de wet aangegeven mogelijkheden waarvan iemand aansprakelijk gesteld kan worden:

 • als u een verkeersfout hebt gemaakt, waardoor er een ongeluk is ontstaan. Bij dit geval draagt u uw eigen schade en die van de tegenpartij;
 • als het ongeval is veroorzaakt doordat de ander een verkeersfout heeft gemaakt waarvoor hij aansprakelijk is. Hierbij vergoed de ander de schade;
 • als beide partijen een verkeersfout hebben gemaakt, wordt er gekeken naar wat de gevolgen zijn van de gemaakte fouten. Deze schade wordt gedeeltelijk vergoed; 
 • als u met de auto een fietser of voetganger hebt aangereden. In deze situatie wordt de voetganger of fietser extra beschermd door de wet. In principe bent u als automobilist aansprakelijk, tenzij er sprake is van overmacht;
 • als u als voetganger of fietser een motorvoertuig hebt aangereden. Hierbij moet u de schade van de automobilist betalen, maar ook hierbij geldt tenzij er sprake is van overmacht;
 • als er een eenzijdig ongeluk is. Hierbij wordt gekeken of er bijvoorbeeld schade is aan het wegmeubilair, wat moet worden vergoed. Ook eigen schade betaalt u zelf. Maar als er aantoonbaar kan worden gemaakt dat de oorzaak van het ongeluk een gebrek aan de weg is, kan de wegbeheerder daarvoor aansprakelijk gesteld worden;
 • als er een overstekend dier wordt aangereden. Hierbij is het zo dat als er geen eigenaar is, de schade voor eigen rekening is. Maar als er wel een eigenaar van het dier is, is de eigenaar aansprakelijk. 

Zit u in een dergelijke situatie en hebt u vragen over de aansprakelijk en over de schadevergoeding? Neem dan contact met ons op via info@juristenzwolle.nl 038-2022738 om uw mogelijkheden te bespreken.

Meer blogs over
juridisch