Algemene voorwaarden

12 oktober 2020

Algemene voorwaarden

De Jong juristen Zwolle staat u bij in al uw vragen over algemene voorwaarden.

U hebt er ongetwijfeld wel eens mee te maken gehad: algemene voorwaarden. Vast en zeker bij u bekend als het vinkje dat u moet aanklikken voordat u iets koopt in de webwinkel. Veel mensen klikken dit vinkje argeloos aan, terwijl het bij een conflict belangrijk kan zijn welke bepalingen in de algemene voorwaarden zijn opgenomen. 

Als u het vinkje hebt aangeklikt, of uw handtekening onder een overeenkomst en bijbehorende algemene voorwaarden hebt gezet, moet u zich aan deze voorwaarden houden. Op deze regel bestaan wel (wettelijke) uitzonderingen.

Zwarte en grijze lijst

Een bedrijf mag namelijk niet alles in haar algemene voorwaarden zetten. In de wet zijn twee lijsten opgenomen waarin een aantal bepalingen staan die niet in de algemene voorwaarden zouden mogen staan. Deze lijsten worden ook wel de grijze en de zwarte lijst genoemd. Als men een bepaling in haar algemene voorwaarden zet die in de grijze lijst staan, moet men bij een eventueel conflict bij de rechter aangeven waarom het gerechtvaardigd is dat de betreffende bepaling in de algemene voorwaarden staat. Bepalingen die in de zwarte lijst staan zijn altijd ‘onredelijk bezwarend’. Deze bepalingen zullen in een gerechtelijke procedure altijd vernietigd worden door de rechter.

Een verkoper mag bijvoorbeeld niet in zijn algemene voorwaarden zetten dat iemand geen garantie heeft op een product. Voor een ondernemer is het belangrijk dat hij zijn risico’s zo veel mogelijk verkleind. Het kan echter niet zo zijn dat de verkoper al zijn aansprakelijkheid via algemene voorwaarden tot nul reduceert. Een koper zou in een dergelijk geval machteloos staan. Bij het aangaan van een overeenkomst is het dus altijd goed om de algemene voorwaarden door te lezen. Mochten er toch bepalingen in staan die niet stroken met de regels van de grijze en zwarte lijst? U kunt de rechter in dit geval verzoeken de betreffende bepaling te vernietigen.

Reflexwerking en algemene voorwaarden 

Tot slot is het belangrijk om te vermelden dat de bepalingen van de grijze en zwarte lijst in principe alleen gelden voor consumenten. Dit betekent dat ondernemers die iets gekocht hebben bij een verkoper in principe geen beroep kunnen doen op de regels van de grijze en zwarte lijst. Er bestaat echter een kleine opening. Deze opening is de zogeheten ‘reflexwerking’. Reflexwerking houdt in dat kleine ondernemingen in sommige gevallen toch aanspraak kunnen maken op de regels van de grijze en zwarte lijst. Reflexwerking komt voort uit een gerechtelijke uitspraak (ook wel jurisprudentie genoemd). Doordat een rechter in het verleden reflexwerking heeft toegewezen, kunnen kleine ondernemingen/ondernemers in sommige gevallen hier een beroep op doen.

De Jong juristen Zwolle staat u bij

Als consument staat u niet machteloos tegenover de algemene voorwaarden van de verkoper. Bij onredelijke bepalingen kunt u altijd kijken of deze in de grijze of zwarte lijst zijn opgenomen. Bent u ondernemer? Dan gelden er voor u andere regels. Echter, er zijn bepaalde gevallen waarin kleine ondernemers soms een beroep kunnen doen op de reflexwerking.

Hebt u vragen over de regels omtrent algemene voorwaarden of hebt u te maken met onredelijke bepalingen in de algemene voorwaarden? Neem dan contact met ons op via 038-2022738 of info@juristenzwolle.nl om uw mogelijkheden te bespreken.

Meer blogs over
juridisch