De positie van premium resellers en consumentengarantie

21 juni 2021

 De situatie

Wanneer u besluit over te gaan tot de koop van een nieuw smart apparaat is dat vaak een weloverwogen keuze.  Wanneer uw keuze dan valt op een winkel die zichzelf Premium Reseller noemt van een bekend merk, dan wekt dit waarschijnlijk bepaalde verwachtingen ten aanzien van de service. Als onverhoopt een defect ontstaat aan uw product wilt u graag dat dit hersteld wordt.  De winkel waar u het apparaat heeft gekocht is uw eerste aanspreekpunt als een product niet voldoet aan de verkoopovereenkomst. 

De kans is groot dat de winkel het product naar een reparateur stuurt voor onderzoek. Als reparatie te duur blijkt hoeft u alleen onderzoekskosten te betalen. Als de schade vervolgens volgens de reparateur niet onder de garantie valt heeft u een paar opties. U kunt het product laten repareren voor een bedrag. Ook kunt u tegen volledige bijbetaling kiezen voor een vervangend nieuw exemplaar. Dat valt tegen als u had verwacht dat het defect onder de garantie zou vallen. Als u deze opties te duur vindt, kunt u het defecte product na betaling van de onderzoekskosten weer ophalen bij de winkel. 

Maar wat als later blijkt dat het defect aan uw product een bekend probleem is bij de fabrikant. Wanneer u koopt bij een Premium Reseller is de kans groot dat u verwacht gebruik te kunnen maken van de service en garantie die dit grote merk haar klanten biedt. 

Een Premium Reseller maakt als onderneming geen onderdeel uit van het merk, hierdoor zijn de garantievoorwaarden van dit merk niet van toepassing. Een Premium Reseller biedt enkel de voor winkels wettelijk verplichte consumentengarantie. Daarnaast kunnen klanten een speciaal garantieplan afsluiten tegen bijbetaling. Het product wordt voor onderzoek dan ook niet naar de officiële serviceprovider van het merk gestuurd. De reparateurs waarmee de Premium Resellers werken volgen weliswaar een cursus bij het merk, maar staan hier als onderneming los van.

Hoe zit dat

Een Premium Reseller is een zogeheten Authorised Reseller. Dit betekent dat de winkel moet voldoen aan extra voorwaarden ten aanzien van de verkoop van de producten van een bepaald merk. Vaak moeten werknemers speciale trainingen volgen. Er bestaan dus contractuele afspraken tussen de verkoper en het merk op basis waarvan de verkoper kan profiteren van de naamsbekendheid van het merk. De winkels vallen echter niet onder het moederbedrijf en dus geldt een andere garantie dan wanneer het product gekocht zou zijn bij een winkel van het merk zelf. De Authorised Reseller werkt samen met een Authorised Service Provider. Voor deze serviceprovider geldt hetzelfde. De reparateurs volgen trainingen bij het merk, maar maken hier geen onderdeel van uit. 

Wettelijke garantie 

De consumentengarantie in het Nederlands recht is geregeld in overeenstemming met de Europese Richtlijnen. In het bovengenoemde geval spelen verschillende soorten garanties een rol. Daarnaast zou ook sprake kunnen zijn van aansprakelijkheid van de verkoper en de fabrikant. 

Het eerste aanspreekpunt bij non-conformiteit van een product is altijd de verkoper. Van een consument wordt verwacht dat deze binnen een redelijke termijn klaagt over het defect bij de verkoper, zodat deze tijdig de kans krijgt om dit kosteloos te herstellen. Als een verkoper stelt dat u in dergelijke gevallen gebruik had moeten maken van een verkopers- of fabrieksgarantie is dit simpelweg niet correct. Non-conformiteit valt altijd onder de wettelijke garantie. De periode van 2 jaar, die vaak wordt aangehouden voor consumentengarantie, is indicatief maar niet absoluut. Het feit dat een Premium Reseller geen onderdeel uitmaakt van de onderneming van het merk is niet relevant voor het onderhavige probleem omdat sprake is van een fabrieksfout. Er mag dan niet van de consument verwacht worden dat hij zelfstandig contact opneemt met de fabrikant om herstel of vervanging van het product te eisen. 

 Aansprakelijkheid van de fabrikant 

Bij sommige defecten aan producten kan er ook sprake zijn van aansprakelijkheid voor schade, op basis van Europese wetgeving en de bepalingen uit titel 3, afdeling 3 van boek 6 van het Burgerlijk Wetboek. Dit is aan aan de orde wanneer het product potentieel gevaarlijk is voor de koper en zijn omgeving. Er is in dat geval niet alleen sprake van non-conformiteit, maar van een gebrek in het product. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een defecte batterij welke (letsel)schade kan veroorzaken doordat deze chemische stoffen lekt of ontploft. In dergelijke gevallen is het onder bepaalde voorwaarden wèl mogelijk om de schade te verhalen op de fabrikant. Afhankelijk van de hoogte van de schade kan de consument deze schade dan zowel bij verkoper als bij de fabrikant claimen. Let wel, dit komt pas ter sprake als dit gevaar zich heeft verwezenlijkt en daadwerkelijke schade ontstaan is. 

Hebt u verdere vragen met betrekking tot de garantie op een product? Neem dan contact met ons op via info@juristenzwolle.nl of 038-2022738 om uw mogelijkheden te bespreken.

Meer blogs over
juridisch