De Rechtsbijstandsverzekering

11 januari 2021

Het is mogelijk dat u als particulier, maar natuurlijk ook als ondernemer, een keer (ongewild) betrokken raakt bij een conflict. Wat nu? Wie gaat u door het juridische proces heen begeleiden? Waar vindt u goed en betrouwbaar deskundig advies en professionele ondersteuning? En niet geheel onbelangrijk: hoe gaat u dit, evenals de eventuele gerechtskosten en griffiekosten, betalen? Een goede rechtsbijstandverzekering kan de uitkomst bieden. 

Hierbij is het doel van een rechtsbijstandverzekering vergoeding bieden voor de kosten van benodigde rechtshulp. Een rechtsbijstandverzekering kan dekking bieden op verschillende terreinen, wat ook wel modules worden genoemd. 

Dekkingen

Een aantal voorbeelden van de modules zijn fiscaliteit, sociale wetgeving (werk en inkomen) en verkeer & wonen. Het hangt van de module of modules af welke u kiest en in welke gevallen u aanspraak kunt maken op hulp en ondersteuning van uw rechtsbijstandverzekering. Hierbij kunt u ook vaak kiezen voor juridische hulp in het buitenland, bijvoorbeeld voor vakantieproblemen.  

Vrije advocaat keuze 

Een verzekeraar schakelt bij geschil een advocaat in als dat nodig is, maar u kunt dit ook zelf doen via de juiste procedure.

De taak van rechtsbijstandverzekeraars is om de juridische vraagstukken of geschillen voor hun verzekerden op te lossen. Vaak hebben ze dan eigen juristen en advocaten in dienst die u bij een gerechtelijke of administratieve procedure kunnen ondersteunen. Echter, u bent niet verplicht om een juridisch medewerker van uw rechtsbijstand te kiezen. U bent vrij om een advocaat te kiezen die niet in dienst is bij uw rechtsbijstandverzekeraar, maar dit geldt alleen als de rechtsbijstandverzekeraar besluit een juridische of administratieve procedure te voeren. Hierbij hebt u de mogelijkheid om te kiezen voor andere rechtens bevoegde deskundigen als er geen advocaat verplicht is. Door de verzekeraar moeten de kosten worden vergoed.

Bij het zelf kiezen van een advocaat, terwijl deze niet verplicht is, maken verschillende rechtsbijstandverzekeraars het heel lastig. Dit komt merendeels doordat externe hulp meestal duurder is dan een eigen juridische medewerker. Bij verschillende verzekeringen wordt, wanneer u kiest voor een eigen advocaat terwijl dat niet nodig is, het externe bedrag extreem verlaagd met duizenden euro’s. Univé vergoedt bijvoorbeeld standaard €50.000, maar als er een niet verplichte advocaat door u wordt gekozen dan wordt dat bedrag verlaagd naar €10.000. Dit is de manier waarop de meeste verzekeraars werken Als het gaat om vrije advocaatkeuze bij geen verplichte procesvertegenwoordiging.

Waar u wel rekening mee moet houden is dat u als verzekerde niet zomaar een externe partij mag inschakelen, hiervoor hebt u toestemming en een opdracht nodig van uw rechtsbijstandverzekeraar. Het recht op vrije advocaatkeuze geldt pas wanneer er een procedure gevoerd moet worden, anders worden de kosten niet vergoed. Echter, een verzekering mag dan het recht op vrije advocaat niet weigeren. Wel mag hij grenzen stellen aan de vergoeding.

Wat valt er onder een rechtsbijstandverzekering?

Met een rechtsbijstandverzekering ben u verzekert voor  juridische hulp bij een conflict. U kunt meestal ook advies inwinnen als er nog geen conflict is. Uw rechtsbijstandverzekeraar biedt u juridische bijstand door een gespecialiseerde jurist of deskundigen, welke daar in dienst zijn. Met een rechtsbijstandverzekering krijgt u advies en bemiddeling bij een conflict. Is er een rechter erbij betrokken of is er specialistische kennis nodig? Dan wordt de zaak vaak uitbesteed. 

Er zijn dan twee opties: zelf een jurist kiezen of een jurist regelen via de verzekeraar. Kiest u voor een jurist via de rechtsbijstandverzekering? Dan worden de kosten die een gerechtelijke procedure met zich meebrengen volledig vergoed door uw rechtsbijstandverzekering. Deze kosten vallen onder externe kosten. In de polisvoorwaarden bij uw rechtsbijstandverzekering kunt u kijken tot welk bedrag deze kosten bij de rechtsbijstand verzekering zijn meeverzekerd.

Behalve bij conflicten kan een rechtsbijstandverzekering ook uitkomst bieden in het geval van (onterechte) strafvervolging. Wanneer u te maken krijgt met strafvervolging voor een overtreding of misdrijf,  is het mogelijk dat u gedurende het verloop van de strafzaak via uw rechtsbijstandverzekering recht hebt op rechtshulp. In zo’n geval is het noodzakelijk dat de betreffende zaak binnen de verzekerde module of modules valt. Wanneer u, bijvoorbeeld een rechtsbijstandverzekering voor verkeer hebt afgesloten, biedt dit geen recht op juridische bijstand in een strafzaak op fiscaal gebied.

Rechtsbijstandverzekering: verschillende dekkingen

Bij een rechtsbijstandverzekering hebt u de keuze uit verschillende dekkingen:

  • Consument: denk aan een conflict bij kopen of huren, of bijvoorbeeld een     conflict met uw internetprovider;
  • Inkomen: bijvoorbeeld een (dreigend) ontslag of een ander conflict met uw werkgever. Vaak valt hier ook een conflict met uw pensioenfonds of uitkeringsinstantie onder;
  • Wonen: denk hierbij aan een conflict met de verhuurder van uw woning of rondom de aankoop van een huis. Een conflict met de buren valt meestal ook onder deze dekking;
  • Verkeer: voor conflicten die ontstaan waar u als voetganger, fietser of bestuurder van een auto of motor bij betrokken bent;
  • Fiscaal recht en vermogen: zoals conflicten over de aan- of verkoop van aandelen, obligaties en opties. Ook zijn de conflicten waar de belastingrechter bij betrokken is, verzekerd. 

Bent u betrokken geraakt bij een conflict en heeft u vragen over de rechtsbijstandverzekering? Neem dan contact met ons op via 038-2022738 of info@juristenzwolle.nl om uw mogelijkheden te bespreken.

Meer blogs over
juridisch