Invordering rijbewijs

11 november 2021

In 2020 werden in totaal ongeveer 6.267 rijbewijzen ingevorderd door de politie. Hiervan werden 2.315 rijbewijzen ingevorderd vanwege alcoholgebruik, 3.520 rijbewijzen vanwege een snelheidsovertreding en 432 rijbewijzen door overige redenen, waarbij u bijvoorbeeld kunt denken aan gevaarlijk rijgedrag. Wanneer mag de politie uw rijbewijs invorderen? En wat kunt u tegen een invordering doen? 

Wanneer kan de politie uw rijbewijs invorderen?

De politie mag uw rijbewijs invorderen wanneer u bepaalde verkeersregels hebt overtreden. In beginsel mag uw rijbewijs alleen worden ingevorderd, wanneer u ook daadwerkelijk staande bent gehouden. Uw rijbewijs kan in de volgende situaties worden ingevorderd:

  • Indien u aan het verkeer hebt deelgenomen met een alcoholgehalte in het bloed van meer dan 1,3 promille. Echter, dit is voor beginnende bestuurders 0,8 promille;
  • Indien u niet mee wilt werken aan een alcoholonderzoek, bijvoorbeeld een bloedonderzoek;
  • Indien u een snelheidsovertreding hebt begaan waarbij u 50  of meer kilometer per uur te hard hebt gereden met de auto of motor;
  • Indien u met een bromfiets 30 of meer kilometer per uur te hard hebt gereden;
  • Indien u gevaarlijk rijgedrag vertoont; of
  • Indien u onder invloed van drugs aan het verkeer hebt deelgenomen.

Wat gebeurt er als uw rijbewijs is ingevorderd?   

Indien uw rijbewijs is ingevorderd door de politie wordt uw rijbewijs binnen drie dagen opgestuurd naar de officier van justitie. Zodra uw rijbewijs is aangekomen bij de officier van justitie van het Centrale Verwerking Openbaar Ministerie (hierna: ‘CVOM’) dient, volgens art. 164 lid 6 WVW 1994, binnen tien dagen een beslissing te worden genomen of het rijbewijs aan u wordt teruggegeven, of dat uw rijbewijs voor langere tijd wordt ingehouden. Indien de officier van justitie niet binnen tien dagen een beslissing neemt, zal de bestuurder zijn rijbewijs tot aan de rechtszaak terug krijgen. Het is niet van belang dat u ook de beslissing binnen tien dagen in huis hebt. 

Indien uw rijbewijs langer wordt ingehouden, wordt u binnen zes maanden opgeroepen om voor de rechter te verschijnen. De rechter zal beslissen of u uw rijbewijs terug krijgt en wanneer dit zal zijn. 

Indien de politie twijfelt of u veilig aan het verkeer kunt deelnemen of indien de politie twijfelt aan uw medische situatie, dan stuurt de politie een melding naar het CBR. Zodra het CBR deze melding heeft ontvangen, beoordelen zij of u een cursus of onderzoek moet doen. 

De procedure bij het CBR

Indien u aan het verkeer deelneemt, wanneer u onder invloed van alcohol of drugs bent, kan de politie op grond van art. 130 WVW 1994 het rijbewijs invorderen en naar het CBR sturen. Ook kan naar aanleiding van een verkeersongeval of  verkeersovertreding uw rijbewijs worden ingevorderd. Vanuit het CBR zal dan een onderzoek worden starten naar de rijgeschiktheid. Met dit onderzoek wordt gekeken of u nog veilig aan het verkeer kunt deelnemen.  Indien uw rijbewijs naar het CBR wordt gestuurd, heeft het geen zin om een klaagschrift in te dienen. Dit heeft te maken met het feit dat de beslissing van het CBR, boven de beslissing van de rechter staat. Het heeft echter geen zin om in bezwaar te gaan tegen een rijvaardigheidstest. Wanneer u  niet mee wil werken, wordt uw rijbewijs ongeldig verklaard. Wanneer u bent aangehouden met een te hoog percentage alcohol of drugs in uw bloed wordt door middel van een alcohol- of drugsonderzoek beoordeeld of u veilig kunt deelnemen aan het verkeer. Dit onderzoek zal door een onafhankelijke psychiater worden uitgevoerd. Het onderzoek zal uit het volgende bestaan: een bloed- en urineonderzoek, een lichamelijk onderzoek en een gesprek waarin een aantal vragen worden gesteld over uw alcohol- of drugsgebruik, de omstandigheden van de aanhouding en uw persoonlijke omstandigheden. De kosten die gemaakt moeten worden, komen voor uw eigen rekening.

Klaagschrift

Indien de officier van justitie beslist dat u uw rijbewijs niet terug krijgt, kunt u bij de rechtbank een verzoek indienen voor (voorlopige) teruggave van uw rijbewijs. Dit verzoek doet u middels een klaagschrift. In een klaagschrift geeft u aan dat u het niet eens bent met de invordering of inhouding van uw rijbewijs. In het klaagschrift geeft u bijvoorbeeld aan dat u uw rijbewijs dringend nodig hebt voor uw werk en dat u zonder uw rijbewijs uw werk niet kunt uitoefenen. Het is echter noodzakelijk dat u met bewijsstukken kunt onderbouwen waarom u (voorlopig) uw rijbewijs terug dient te krijgen. Om te weten waar u uw klaagschrift moet indienen, speelt het mee of u gedagvaard bent of bent opgeroepen voor de OM-zitting. Indien u bent gedagvaard of bent opgeroepen, dient u uw klaagschrift in bij de rechtbank van het arrondissement waar u dient te verschijnen. Mocht u nog geen dagvaarding of OM-zitting hebben ontvangen, dan dient u te kijken naar de plaats waar u de overtreding hebt begaan en onder welke rechtbank deze plaats valt. Om erachter te komen onder welke rechtbank het valt, kunt u naar de website www.rechtspraak.nl.

Hebt u verdere vragen met betrekking tot de invordering van uw rijbewijs? Neem dan contact met ons op via info@juristenzwolle.nl of 038-2022738 om uw mogelijkheden te bespreken 

Meer blogs over
juridisch