Rijden onder invloed

05 februari 2021

Alcohol en verkeer gaan niet samen. Helaas heeft rijden onder invloed regelmatig een ongeval als gevolg: daarom is rijden onder invloed in een auto, maar ook op een brommer, een misdrijf. Welke straf staat hierop? En wat zijn de gevolgen voor u?  

Het onderzoek naar alcoholgebruik

De politie kan u opdragen mee te werken aan een onderzoek:

 • Bij vermoeden van alcoholgebruik;
 • Als u gevaarlijk rijgedrag vertoont;
 • Bij een algemene controle.

De politie heeft de volgende mogelijkheden om vast te kunnen stellen of u te veel alcohol heeft gebruikt:

 • Blaastest op straat;
 • Bloedonderzoek; een bloedonderzoek vindt plaats als u niet mee kunt werken aan de ademanalyse  of als de politie vermoedt dat u niet alleen alcohol, maar ook drugs hebt gebruikt. Hiervoor heeft de politie uw toestemming of een bevel tot medewerking nodig.
 • Ademanalyse; u krijgt een ademanalyse op het politiebureau wanneer uit de blaastest op straat of uit uw lichamelijke functies blijkt dat u te veel alcohol heeft gebruikt; 
 • Beoordelen lichamelijke functies zoals, evenwicht, spraak en ogen.

Bij alcohol is het zo dat als u meer dan 0,5 promille alcohol in uw bloed hebt of als er meer dan 220 microgram per liter lucht is gemeten bij uw blaastest, u strafbaar bent. Zie tabel voor het aantal promille en de tarieven op de website van de infopolitie. Voor beginnende bestuurders ligt de grens voor alcohol lager, de grens ligt namelijk op 0,2 promille of 88 microgram. 

Wanneer bent u een beginnend bestuurder? 

 • Brom- en snorfietsers tot 24 jaar;
 • Automobilisten en motorrijders die niet langer dan 5 jaar in het bezit zijn van een rijbewijs.

Het resultaat van de ademanalyse mag als bewijs worden gebruikt. U kunt meteen vragen om een tegenonderzoek nadat u de uitslag hebt gekregen. Wel zijn de kosten van dit onderzoeken voor uzelf.

Het onderzoek naar drugsgebruik

De politie kan u opdragen mee te werken aan een onderzoek:

 • Bij vermoeden van drugsgebruik;
 • Als u gevaarlijk rijgedrag vertoont; 
 • Bij een algemene controle.

De politie heeft een aantal mogelijkheden om vast te stellen of u drugs heeft gebruikt:

 • Speekseltest;
 • Beoordelen lichamelijke functies zoals spraak, evenwicht en ogen;
 • Bloedonderzoek.

Als er uit een speekseltest of lichamelijke functies blijkt dat u misschien te veel drugs hebt gebruikt, kan de politie u vragen mee te werken aan een bloedonderzoek. Hiermee kan de hoeveelheid en het soort drugs worden vastgesteld. Hiervoor is wel uw toestemming of een bevel tot medewerking voor nodig.

Als u weigert mee te werken aan een onderzoek naar alcohol- of drugsgebruik, bent u strafbaar volgens artikel 5:20 van de Algemene wet bestuursrecht. Bij weigering van een speekseltest of blaastest op straat, begaat u een overtreding. Hiervoor kunt u een boete krijgen. De politie heeft voor het bloedonderzoek ook uw toestemming nodig, als u geen toestemming geeft, kan de hulpofficier van justitie of een bevoegde politieambtenaar een bevel tot medewerking geven. Hierbij moet u dan alsnog meewerken aan het bloedonderzoek. Bij weigering om niet mee te werken kunt u worden vervolgd, dit wordt gezien als een misdrijf. Hiervoor kunt u een boete en/of een ontzegging van rijbevoegdheid krijgen.

De straf die u kan verwachten als u rijdt met teveel alcohol of drugs is afhankelijk van de situatie, namelijk,

 • Hoeveel alcohol of drugs u heeft gebruikt;
 • Of u een beginnend bestuurder bent;
 • Of u eerder bestraft bent voor rijden onder invloed;
 • Het soort voertuig dat u bestuurt;
 • Of u een verkeersongeval heeft veroorzaakt.

Hierbij kunt u de volgende straffen verwachten, of een combinatie ervan:

 • Invordering van uw rijbewijs;
 • Boete;
 • Taakstraf;
 • Ontzegging van de rijbevoegdheid;
 • Onderzoek of maatregel van het CBR.

Bij rijden onder invloed kan de politie meteen uw rijbewijs in beslag nemen. U mag dan niet meer autorijden, totdat u uw rijbewijs terug hebt. Bij het invorderen van uw rijbewijs stuurt de politie deze binnen 3 dagen naar het Openbaar Ministerie. De officier van justitie beslist dan binnen 10 dagen of u uw rijbewijs terugkrijgt. Als u binnen 10 dagen niet van de officier van justitie hoort, dan hoort u uw rijbewijs terug te krijgen. Besluit de officier van justitie dat u deze voorlopig niet terug krijgt, dan kunt u een klaagschrift indienen bij de rechtbank. 

Hierna krijgt u een oproep voor een zitting waarbij u alsmede de officier van justitie het woord krijgt. De rechter doet in sommige gevallen meteen een mondelinge uitspraak, welke u via de post toegestuurd krijgt. Dit is een voorlopige uitspraak, de strafrechter kan later nog een ander oordeel hebben. Als u het toch niet eens bent met de beslissing van de rechter, kunt u cassatie instellen bij de Hoge Raad. Uw zaak wordt dan binnen een termijn van 6 maanden na de dag van de inname van uw rijbewijs voor de rechter gebracht en door de rechter behandeld.

Alcoholgebruik op de fiets

Ook is het verboden om met te veel alcohol op de fiets te stappen. Het alcoholgehalte mag niet hoger zijn dan 0,5 promille. Als u toch gaat fietsen met te veel alcohol, kunt u een boete krijgen. Ook kan de politie u een rijverbod geven voor een bepaald aantal uren. U mag dan niet meer fietsen, maar ook geen auto besturen. Uw rijbewijs kan niet worden ingevorderd als u op de fiets wordt aangehouden. Fietst u met alcohol op en brengt u uzelf en/of anderen in gevaar door uw rijgedrag of veroorzaakt u een ongeval? Dan geldt daarvoor een hogere straf.

Gebruik van medicijnen

Het gebruik van medicijnen in het verkeer heeft in de wet geen limiet, maar als het gebruik van uw medicijnen zorgt voor vermindering van uw rijvaardigheid, bent u strafbaar als u gaat rijden. 

Hebt u in zo’n situatie gezeten en heeft u er nog vragen over? Neem dan contact met ons op via info@juristenzwolle.nl of 038-2022738 om uw mogelijkheden te bespreken.

Meer blogs over
juridisch