Snelheidslimiet 100 km/u

18 december 2020

Op 16 maart 2020 om 6:00 uur ’s ochtends ging de nieuwe maximumsnelheid in Nederland in: vanaf dat moment mag er tussen 6:00 en 19:00 niet harder gereden worden dan 100 kilometer per uur (km/u). Deze verlaagde snelheid wordt gehandhaafd met als doel de stikstofuitstoot in Nederland te verminderen, maar welke andere (ongewenste) effecten brengt zo’n aangepaste snelheidslimiet met zich mee? 

Politiek

De voornaamste bezwaren van politieke partijen, onder andere van de PVV en van coalitiepartij VVD tegen de aangepaste snelheidslimiet, was welk effect dit zou hebben op noodhulpdiensten. Voor dergelijke diensten, bijvoorbeeld een ambulance, bestaat een maximumsnelheid van 40 km/u boven de normale maximumsnelheid. Nu deze normale maximumsnelheid wordt verlaagd met 20 à 30 kilometer per uur, geldt dat voor noodhulpdiensten ook. De aanrijtijden van noodhulpdiensten worden hiermee aanzienlijk langer, wat in noodsituaties waarin mensen voor hun leven vechten niet het geval zou mogen zijn, beargumenteren politica dan ook tegen de snelheidsverlaging. Het verhogen van de maximumsnelheid voor noodhulpdiensten om ervoor te zorgen dat zij alsnog hard genoeg kunnen en mogen rijden om de streef-aanrijtijden te behalen is geen optie, omdat het verschil in snelheid tussen regulier verkeer en noodverkeer dan dusdanig groot wordt, dat het een risico voor de verkeersveiligheid oplevert. 

Nood breekt wet

Tot circa 2019 was het zo dat ambulancechauffeurs boetes voor snelheidsovertredingen niet zelf hoefden te betalen, omdat er een dusdanig belangrijke reden was voor het overtreden van de snelheidslimiet dat dit gerechtvaardigd was. In augustus 2019 is het echter zo dat deze boetes van het salaris van de ambulancechauffeur worden afgetrokken, indien zij zich tijdens het rijden niet hebben gehouden aan de gedragscode van noodhulpdienstverleners. Het valt door de snelheidsverlaging te verwachten dat ambulancechauffeurs meer boetes zullen ontvangen en het is nog maar de vraag in hoeverre dit realistisch dan wel eerlijk is voor deze noodhulpdienstverleners. Op het moment dat zij hun werk verrichten, staan er mensenlevens op het spel. Hierom hebben zelfs politici gepleit tegen de snelheidsverlaging voor noodhulpdiensten: nood breekt wet

Hoeveelheid bekeuringen

Is het dan inderdaad zo dat er meer boetes zijn opgelegd sinds de verlaging van de maximumsnelheid? Kijkende naar voorgaande jaren ligt het aantal snelheidsovertredingen van 2018 op bijna 8 miljoen (7.757.803), in 2019 waren dit er aanzienlijk minder, namelijk minder dan 7 miljoen (6.833.365) snelheidsovertredingen waarvoor boetes zijn opgelegd op grond van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (Wahv). Deze cijfers zijn terug te vinden op www.rijksoverheid.nl. Het is echter moeilijk om deze cijfers te vergelijken met het aantal snelheidsovertredingen van 2020, met name nadat de snelheidsverlaging inging, omdat in diezelfde tijd de uitbraak van het coronavirus heeft plaatsgevonden, met als resultaat dat er aanzienlijk minder mensen de weg op gingen en er daardoor ook in mindere mate sprake is geweest van snelheidsovertredingen. Welk effect de snelheidsverlaging dan ook concreet heeft gehad op het aantal snelheidsovertredingen is dan ook niet te zeggen. Hetzelfde geldt voor het aantal bezwaren tegen boetes: als er door het aanpassen van de maximumsnelheid meer boetes worden opgelegd, is het te verwachten dat er ook meer bezwaarschriften worden ingediend tegen deze boetes. Ook dit blijft echter onduidelijk door de afname van bestuurders op de weg.

Nu de oorspronkelijke doelstelling van de snelheidsverlaging ‘het verminderen van stikstofuitstoot’ was, is een van de belangrijkste vragen, na een halfjaar van deze snelheidsvermindering handhaven, of de stikstofuitstoot daadwerkelijk is gezakt. Wetenschappers gaven van tevoren al aan te verwachten dat de vermindering van de uitstoot nihil zou zijn. Op vrachtwagens, mensen die reeds al niet harder dan 100 km/u reden en wegen waar de maximumsnelheid al 100 km/u of lager was, heeft de snelheidsverlaging geen enkel effect. Op snelwegen waar harder gereden mocht worden dan 100 km/u waren er nog alle dagelijkse kilometers file, waar een snelheid van 100 km/u niet aan te pas komt. Het verkeer dat in de dagelijkse praktijk daadwerkelijk 100 km/u of harder reed en dat nu niet meer doet alsmede het verkeer tussen 19:00 en 6:00 uur dat nog altijd 130 km/u mag rijden, maakt een zodanig klein verschil in de stikstofuitstoot dat hier volgens wetenschappers een getal achter de komma uitkomt. 

Effect

Al met al is er weinig te zeggen over de effecten van de verlaging van de maximumsnelheid tussen 6:00 en 19:00 uur naar 100 km/u. Met name door de uitbraak van het coronavirus en daarmee de afname van het verkeer op de weg, is er geen enorme stijging te zien in het aantal snelheidsovertredingen dan wel het aantal bezwaarschriften tegen dien.  Het valt wel te verwachten dat, tegen de tijd dat het verkeer weer functioneert zoals het deed, de snelheidsverlaging meer effecten met zich meebrengt dan een eventuele vermindering van de stikstofuitstoot en dat niet al deze effecten positief zullen zijn, waaronder de effecten op de noodhulpdiensten. Het is dan ook maar de vraag of een snelheidsverlaging met anderzijds zoveel bijwerkingen daadwerkelijk de moeite waard is om de stikstofuitstoot zo nihil te verminderen. 

Hebt u een bekeuring gehad voor een snelheidsovertreding? Neem dan contact met ons op via info@juristenzwolle.nl of 038-2022738, dan bespreken we met u de mogelijkheden voor beroep.

Meer blogs over
juridisch