Verzekering bij ‘corona-rellen’

08 maart 2021

Afgelopen tijd zijn de vele rellen in verschillende gemeenten in Nederland volop in het nieuws geweest. Deze rellen ontstonden naar aanleiding van de invoering van de avondklok. Door de relschoppers is veel schade aangericht aan bezittingen van de overheid, gemeentes, bedrijven en particulieren. De schade van de zogenaamde ‘avondklok-rellen’ loopt inmiddels op tot tientallen miljoenen euro’s. Nu rijst ons de vraag: Wie gaat de schade betalen?

Op 25 januari 2021 heeft het Verbond van Verzekeraars in een persbericht aangegeven dat verzekeraars de schade zullen vergoeden aan de verzekerden. Ook zullen zij gaan proberen de schade te verhalen op de relschoppers. Duidelijk, maar het is wel van belang te onderzoeken in hoeverre de schade aan bezit van particulieren en ondernemingen verzekerd is. De dekking hiervan hangt altijd af van de soort schade, de soort verzekering en de dekking.

Particulieren

In veel gevallen wordt relschade door particuliere verzekeringen gedekt. Vanuit een opstalverzekering zijn vernielingen door vandalisme aan woning en tuin vrijwel altijd meeverzekerd. Wel kunnen er beperkingen gelden voor leegstaande huizen en vakantiewoningen. Met schade aan de inboedel door rellen kan ook de inboedelverzekering worden ingeschakeld.

Indien er beschadigingen aan de auto zijn ontstaan door relschade, is het van belang om te kijken naar de soort verzekering. Het vergoed krijgen van de schade is namelijk afhankelijk van de gekozen dekking voor een auto. Voor auto’s met uitsluitend een WA-verzekering vergoedt de verzekeraar de schade niet. Bij een allrisk-verzekering wordt de meeste bescherming tegen relschade geboden. Andere eigendommen, zoals fietsen, zijn vrijwel altijd onverzekerd.

 Bedrijven

Wanneer er sprake is van winkelplunderingen gaat het niet heel anders dan bij particuliere verzekeringen. Winkels, die goed verzekerd zijn door middel van een inventarisverzekering, zijn ook bij plunderingen verzekerd. Overigens bieden sommige verzekeraars soms een aparte vandalismeverzekering aan.

Ook wordt er op de website van Interpolis gesproken over de Gebouwenverzekering. Deze verzekering beschermt ook de schade die is ontstaan door plunderingen en relletjes. Hierbij kan gedacht worden aan schade aan een bedrijfsgebouw, zoals een winkelpand, kantoor, werkplaats, opslagruimte of terreinafscheiding.

Op dit moment wordt per verzekeraar en per schade gekeken of schades onder de dekking vallen. Voor zover bekend stellen meerdere verzekeraars zich wel coulant op. De verzekerde zal zich moeten wenden tot de eigen verzekeraar voor een schadevergoeding voor de ravage die is aangericht door plunderaars en relschoppers. 

Ook niet-verzekerde ondernemers kunnen rekenen op een vergoeding van de schade ontstaan door de avondklok-rellen. De overheid zal het zogenoemde ‘Fonds bedrijvenschade Corona-rellen’ gaan vormen. Dit fonds kan getroffen ondernemers helpen die zich niet of onvoldoende hebben verzekerd.

Overheid

Ook is een groot deel van de relschade helemaal niet verzekerd. Alle schade aan overheidseigendommen is niet verzekerd. Het gaat daarbij om toebehoren van de overheid zoals lantaarnpalen, bushokjes, politieauto’s of gebouwen zoals ziekenhuizen. Dit komt doordat de overheid zich niet verzekert, maar zelf vrijwel altijd het risico draagt. 

Verhalen op relschoppers

Verzekeraars willen maar wat graag de schade verhalen op de relschoppers. Echter, helaas is dat wel een ingewikkeld proces. De eerste stap is om de identiteit van de schadeveroorzaker te achterhalen. Dit kan heel lastig zijn, aangezien verzekeraars hiervoor immers afhankelijk zijn van de informatie die zij krijgen van onder andere politie en justitie. Wanneer de identiteit bekend is, zal er aangetoond moeten worden dat deze relschopper de bepaalde schade heeft veroorzaakt. Justitie gaat dan over tot vervolging, waarbij verzekeraars zich kunnen voegen in de strafrechtzaak. Daarnaast zal het ook nog afhangen van het feit of de relschopper wel beschikt over de financiële middelen. Zo niet, door wie wordt de schade dan wel vergoed?

Schade verhalen is vaak een kwestie van een hoop geduld en veel onderzoekswerk, maar verzekeraars gaan het zeker proberen. 

Hebt u tijdens de corona-rellen schade geleden en wilt u weten wat u kunt doen? Neem dan contact met ons op via info@juristenzwolle.nl of 038-2022738

Meer blogs over
financieel