Wet kwaliteit incassodienstverlening

27 september 2021

Stel, u hebt een openstaande vordering bij een andere partij en deze partij staat erop niet te betalen. Om de vordering op de andere partij te verhalen, schakelt u een incassobureau in. Echter, de vordering van €400,00 loopt op tot een rekening van duizenden euro’s voor de schuldenaar doordat het incassobureau verschillende onnodige kosten in rekening heeft gebracht. Om deze praktijken te voorkomen heeft minister Dekker een voorstel voor de ‘Wet kwaliteit incassodienstverlening’ ingevoerd. In deze wet zullen verschillende eisen worden gesteld aan buitengerechtelijke incassobureaus. In deze blog zullen de aankomende wetswijzigingen omtrent buitengerechtelijke incassobureaus worden behandeld.

Verplichte registratie

Gezien het feit dat de Wet kwaliteit incassodienstverlening nog niet is ingevoerd, kan momenteel eenieder een incassobureau opstarten. Op dit moment dienen buitengerechtelijke incassobureaus nog niet aan specifieke eisen te voldoen en/of over een vergunning te beschikken. Dit kan voor vele problemen zorgen aangezien er ook incassobureaus met ‘verkeerde bedoelingen’ worden gestart. Mede wegens voornoemde heeft minister Dekker een wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer om een incassoregister te regelen en kwaliteitseisen in te stellen. Minister Dekker: ‘’Mensen met problematische schulden moeten we beschermen tegen incassobureaus die intimideren, kosten opjagen of onduidelijk zijn. Met een incassoregister en het stellen van kwaliteitseisen halen we de ‘cowboys’ uit de markt.’’

Zodra de Wet kwaliteit incassodienstverlening is ingevoerd, zijn incassobureaus verplicht een vergunning aan te vragen. Om deze vergunning te krijgen, dienen incassobureaus aan verschillende eisen te voldoen. Te denken valt aan de volgende kwaliteitseisen: 

  • Een aanbieder van buitengerechtelijke incassowerkzaamheden moet voldoende vakbekwaam zijn en de aanbieder moet zijn vakbekwaamheid periodiek onderhouden.
  • Een aanbieder van buitengerechtelijke incassowerkzaamheden moet een klachtenregeling hebben en de aanbieder moet zijn aangesloten bij een geschillenregeling.

Een incassobureau dient vervolgens te worden ingeschreven in het incassoregister. De inschrijving in het register is enkel mogelijk wanneer het incassobureau over een geldige vergunning beschikt. Indien een incassobureau niet beschikt over een geldige vergunning – en daarmee ook niet kan worden ingeschreven in het incassoregister –  mag het bureau de werkzaamheden niet (meer) uitvoeren. Het incassoregister is voor eenieder toegankelijk, zodat altijd kan worden opgezocht of het incassobureau staat ingeschreven in het register (en dus een vergunning heeft verkregen). Dit zorgt ervoor dat zowel schuldeisers als schuldenaren kunnen worden beschermd tegen onjuiste incassopraktijken. 

Bescherming

Minister Dekker heeft het wetsvoorstel ingediend om mensen met schulden te beschermen. Schuldenaren kunnen soms erg kwetsbaar zijn en moeten om die reden worden beschermd tegen onjuiste incassopraktijken. Bovendien is er bij de huidige incassobureaus in sommige gevallen sprake van intimidatie, hetgeen absoluut niet het geval zou moeten zijn. Met de invoering van de nieuwe wet zal mogelijk intimidatie worden tegengegaan. 

De schuldeisers worden door het nieuwe wetsvoorstel eveneens beschermd, aangezien zo voorkomen kan worden dat er door het incassobureau ondeugdelijk werk wordt geleverd. Voor schuldeisers blijft het echter belangrijk goed contact te houden met het incassobureau. Een schuldeiser blijft immers verantwoordelijk voor de manier waarop bij de schuldenaar een vordering wordt geïnd; een incassobureau handelt enkel in opdracht van de schuldeiser.

Toezicht en handhaving

Dat een incassobureau staat ingeschreven in het aankomende incassoregister betekent niet dat het bureau voor altijd daarin ingeschreven blijft staan. Incassobureaus kunnen uit het register worden verwijderd, indien zij zich niet volgens de juiste eisen gedragen. Op het aankomende incassoregister wordt toezicht gehouden, zodat enkel de incassobureaus welke zich aan de eisen houden in het register blijven staan. Wanneer een incassobureau uit het incassoregister verwijderd wordt, heeft dit als gevolg dat het desbetreffende incassobureau zijn werkzaamheden niet meer mag uitvoeren. 

Maatschappelijk verantwoorde wijze

Het kabinet vindt tevens dat incassobureaus op een maatschappelijk verantwoorde wijze moeten incasseren. Dit houdt in dat het kabinet het belangrijk vindt dat incassobureaus zich tenminste houden aan de geldende wet- en regelgeving en dat zij daarbij ook de belangen van zowel de schuldeisers als schuldenaren behartigen. Een incassobureau mag bijvoorbeeld geen onnodige kosten in rekening brengen voor het incasseren van openstaande vorderingen en er mag geen onaanvaardbare druk op schuldenaren worden gezet.

En tot die tijd?  

Tot de aankomende verandering van wetgeving is iedereen in zijn geheel vrij in de keuze welk incassobureau zij inhuren. Aangezien iedereen, tot de invoering van de Wet kwaliteit incassodienstverlening, een incassobureau op kan starten, is het van belang om goed na te gaan met welk incassobureau er zaken worden gedaan. 

Het MKB-Nederland en het ministerie van Justitie en Veiligheid hebben drie tips opgesteld die bij de selectie van een incassobureau kunnen helpen zodat er een betrouwbare incasso kan worden geregeld. 

  1. Controleer de website van het incassobureau en bekijk de werkwijze van het bureau. Het is belangrijk dat een incassobureau transparant is in de werkzaamheden en de daaraan verbonden kosten. Vraag uw netwerk om eventuele ervaringen van het incassobureau of zoek deze op via het internet.
  2. Plan een intakegesprek in met het incassobureau, zodat u weet met wie u zaken gaat doen. In het gesprek is het belangrijk dat u na gaat of het incassobureau aansluit bij uw wensen en behoeften en eventueel bij uw onderneming.
  3. Zorg dat u inzicht krijgt in de opbouw van de vordering. U bent uiteindelijk eindverantwoordelijk voor de vordering die wordt geïnd bij de schuldenaar, waardoor het van belang is dat u ook weet wat voor vordering daadwerkelijk bij de schuldenaar wordt geïnd. 

Hebt u verdere vragen met betrekking tot de nieuwe Wet kwaliteit incassodienstverlening? Neem dan contact met ons op via info@juristenzwolle.nl of 038-2022738 om uw mogelijkheden te bespreken.

 

Meer blogs over
juridisch