Wmo-rechten

30 november 2020

Wat is de Wmo en wat regelt deze wet? Wmo staat voor de Wet maatschappelijke ondersteuning. Deze wet regelt de hulp en ondersteuning voor burgers met een beperking of een handicap. Zo kunnen zij zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen en zelfstandig deelnemen aan de maatschappij. 

Wanneer hebt u recht op Wmo? 

U komt in aanmerking voor een Wmo-voorziening als u:

 • Niet meer zelfredzaam bent en ook niet meer mee kunt doen in de samenleving. Dit kan verschillende redenen hebben, bijvoorbeeld omdat u een aandoening of een beperking hebt of omdat u langdurige zorg nodig hebt;
 • Geen of onvoldoende mogelijkheden hebt het zelf op te lossen.

Per gemeente verschilt het hoe u hulp uit de Wmo kunt aanvragen. Om de aanvraag in te dienen is er een speciaal loket, het Wmo loket. Dit kan via internet, maar de aanvraag kan ook via Regelhulp lopen. 

Wanneer bent u niet zelfredzaam?

Als u moeite hebt met de dagelijkse gang van zaken, bent u niet meer zelfredzaam. U kunt dan bijvoorbeeld niet meer zelfstandig eten, drinken, in- en uit bed komen, aan- en uitkleden, in een stoel gaan zitten en weer opstaan. Of als u zelf uw huishouden niet meer kunt doen en u hulp nodig hebt bij alle dagelijkse klusjes. Als u niet meer zelfredzaam bent op eigen kracht, is de gemeente verantwoordelijke voor uw ondersteuning. Hierbij gaat het dan bijvoorbeeld om:

 • Begeleiding en dagbesteding;
 • Ondersteuning om de mantelzorger tijdelijk te ontlasten
 • Een plaatsing in een beschermde woonomgeving voor mensen met een psychische stoornis;
 • In geval van huiselijk geweld of voor mensen die dakloos zijn is er opvang. 

Hieronder een aantal voorbeelden van soorten hulp die onder de Wmo vallen en worden aangeboden door gemeenten:

 • Huishoudelijk hulp; dingen als opruimen en schoonmaken;
 • Vervoer: Voor mensen die niet met het openbaar vervoer kunnen reizen is er regiovervoer.
 • Ondersteuning bieden aan mantelzorgers en vrijwilligers; zodat zij in staat worden gesteld de juiste hulp te bieden;
 • Maaltijden;
 • Sociaal cultureel werk; bepaalde activiteiten in de buurt voor hulpvragers die ondanks hun eventuele beperkingen of ziekte toch hieraan mee kunnen doen;
 • Een aangepaste woning; bijzondere voorzieningen, maar ook dingen als een rolstoel.

Omdat het een gemeentelijke verantwoordelijkheid is, kan de invulling aan-en toepassing van de wet behoorlijk verschillen, afhankelijk van waar u staat ingeschreven. Bij uw eigen gemeente kunt u navragen over welke specifieke hulp er wordt geboden en wat de voorwaarden daarvoor zijn.

Bijdrage Wmo

Het CAK mag een eigen bijdrage vragen voor de Wmo-ondersteuning die wordt aangeboden aan de mensen thuis. Vanaf 2020 is de eigen bijdrage voor de Wmo-hulp €19,00 per maand. Voor huishoudens met een minimuminkomen kan wel een lager eigen bijdrage vastgesteld worden. Ook kan de gemeente onder voorwaarden een persoonsgebonden budget geven. Met een pgb heeft u de mogelijkheid om zelf de ondersteuning te kunnen kiezen en in te huren. Het geld komt niet op uw eigen rekening, maar de Sociale Verzekeringsbank zorgt voor de betaling.

Wmo De Jong Juristen Zwolle

Ook wij houden ons intern bezig met Wmo aanvragen bij de gemeente. Daarbij zijn wij inmiddels gespecialiseerd in de aanvraag voor een Berkelbike of Easylegs. Deze voorziening betreft een voor u aangepaste fiets en helpt u, ondanks uw beperking of aandoening, van A naar B kan brengen. In goede samenwerking met Berkelbike zorgen wij voor een zorgeloos aanvraagtraject van uw Wmo-voorziening. 

Hebt u vragen over de Wmo en/of bent u geïnteresseerd in onze dienstverlening met betrekking tot de aanvraag van een Berkelbike of Easylegs? Neem dan contact met ons op via info@juristenzwolle.nl of 038-2022738 om uw mogelijkheden te bespreken. 

 

Meer blogs over
juridisch