Wanneer u het oneens bent met een besluit van het college van B&W of een ander bestuursorgaan kan het zinvol zijn bezwaar in te dienen. Soms kunt u ook als belanghebbende tegen een besluit opereren. De Jong juristen Zwolle kan u in al deze gevallen bijstaan en eventuele vervolgstappen met u bespreken.

  • deskundig
  • persoonlijk
  • regionaal
  • snelle service
  • no-nonsense
XL
LG
MD
SM
XS