FAQ

Terug naar faq overzicht

Ik wil bezwaar indienen tegen een besluit van de gemeente, kan De Jong juristen Zwolle mij bijstaan?

Wanneer u het oneens bent met een besluit van het college van B&W of een ander bestuursorgaan kan het zinvol zijn bezwaar in te dienen. Dan kunt u, ook als belanghebbende, tegen een besluit opereren. De Jong juristen Zwolle kan u in al deze gevallen bijstaan en eventuele vervolgstappen met u bespreken.