FAQ

Terug naar faq overzicht

Ik wil een rechtszaak starten, hoe kan De Jong juristen Zwolle mij hierbij helpen?

Als u een rechtszaak wilt starten, bijvoorbeeld omdat u een vordering heeft, kan De Jong juristen Zwolle u bijstaan. Wij kunnen voor u in rechte optreden en als gemachtigde de procedure voeren.