Privaatrecht

Privaatrecht is het recht dat betrekking heeft op geschillen tussen burgers onderling, tussen bedrijven onderling of burgers en bedrijven. Het privaatrecht wordt ook wel civiel- of burgerlijkrecht genoemd. Dit maakt het privaatrecht enorm breed. Zo kunt u vragen hebben over een verzekeringsinstantie die niet wilt uitbetalen of is het denkbaar dat uw auto is beschadigd door het handelen van een derde. Wat zijn uw rechten en plichten in zo’n situatie? Wat zijn voor u de vervolgstappen? Ook personen- en familierecht vallen onder het privaatrecht en ook in deze rechtsgebieden kunnen geschillen ontstaan. 

Binnen het privaatrecht vindt u tevens het vermogensrecht, dat het goederenrecht en het verbintenissenrecht omvat. Waarbij het goederenrecht ziet op wie eigenaar is van een bepaald goed en hoe die eigenaar dat goed aan een ander kan overdragen, ziet het verbintenissenrecht op de overeenkomsten die mensen kunnen maken en de verbintenissen die daaruit ontstaan.

Daarnaast bevindt het handelsrecht zich ook binnen het privaatrecht. Het handelsrecht vindt een overlapping met het vermogensrecht. Het betreft immers verbintenissen die ontstaan tussen bedrijven onderling. Onder dit recht wordt tevens het intellectueel eigendomsrecht ingedeeld.

Een ander recht dat te vinden is in het privaatrecht is het ondernemingsrecht. Het ondernemingsrecht regelt in- en externe zaken van ondernemingen. Het betreft de wijze van oprichten van ondernemingen, het handelen van bestuurders tegenover elkaar binnen een onderneming of de verscheidene bevoegdheden die men kan onderverdelen. 

Tot slot is het arbeidsrecht een belangrijk recht wat valt onder het privaatrecht. Het arbeidsrecht behandeld alles dat er tussen werkgever en werknemer van belang is. Denk hierbij aan regels met betrekking tot arbeidsovereenkomsten, CAO’S of ontslag.

In dergelijke gevallen helpen wij u graag verder, daar wij meerdere juristen hebben die zeer bekwaam zijn op het gebied van het privaatrecht. Hebt u een vraag omtrent het privaatrecht of hebt u baat bij onze dienstverlening? U kunt vrijblijvend contact met ons opnemen via info@juristenzwolle.nl of telefonisch via 038-2022378. Onze juridische specialisten staan u graag te woord om vrijblijvend de mogelijkheden met u door te nemen.

Terug naar Onze diensten