Wmo

 

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 (Wmo) is er voor kwetsbare doelgroepen in onze maatschappij en heeft gemeenten de verantwoordelijkheid gegeven ervoor te zorgen dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven, en kunnen participeren in onze samenleving. 

 

Wmo en hulpvragen bij de gemeente

De Wmo heeft gemeenten veel beleidsvrijheid gegeven, wat inhoudt dat iedere gemeente zelf invulling mag geven aan haar uitvoering van de Wmo. Uiteraard geeft de Wmo handvatten en kaders, maar daarbinnen mogen gemeenten naar eigen inzicht invulling geven aan hun processen. 

Omdat de wetgeving bijzonder ingewikkeld en overweldigend kan zijn, juist voor de kwetsbare groepen die de Wmo beoogt te beschermen, bieden wij hulp. Wij bieden ondersteuning bij het doen van aanvragen en het goed laten verlopen van een dergelijk aanvraagtraject.

Hoewel we voornamelijk aanvragen voor vervoersmiddelen verzorgen (zoals een driewielfiets of een scootmobiel), staan we ook klaar voor andere soorten aanvragen in het kader van de Wmo.

Neem ook eens een kijkje bij onze partner BerkelBike B.V., leverancier van driewielfietsen op maat.

 

Overig sociaal zekerheidsrecht

Naast de Wmo en sociaal zekerheidsrecht binnen gemeenten, behandelen wij ook zaken bij bijvoorbeeld het UWV of aanvragen in het kader van de Wet langdurige zorg (Wlz). 

Kunt u zich niet langer zelfstandig verplaatsen, merkt u dat u niet meer mee kunt doen in de maatschappij en niet meer kunt participeren, hebt u behoefte aan ondersteuning in het huishouden of hebt u een andere hulpvraag? Neem dan contact met ons op via 038 – 2022 738, of stuur een e-mail naar info@juristenzwolle.nl. Wij staan u graag te woord om vrijblijvend de mogelijkheden met u door te nemen.

Terug naar Wmo en Wlz