Financiële analyse: liquiditeit, solvabiliteit en rentabiliteit

04 november 2019

Art. 2:362 lid 1 BW schrijft voor dat inzicht omtrent het vermogen, het resultaat, de solvabiliteit en de liquiditeit vereist is voor een onderneming. Hoe zit dat nu precies en waar moet je als ondernemer rekening mee houden?

Liquiditeit

De liquiditeit van een onderneming is de mogelijkheid van die onderneming om op korte termijn aan de lopende (financiële) verplichtingen te voldoen. Bij het meten van de liquiditeit wordt in eerste instantie gekeken naar de verhouding tussen de vlottende activa en de vlottende passiva. Deze verhouding wordt de current ratio genoemd. De volgende berekening is daarbij van toepassing:

Current ratio = vlottende activa / vlottende passiva

Netto-werkkapitaal

Het netto-werkkapitaal geeft het verschil weer tussen de vlottende activa en de vlottende passiva, vanuit het netto-werkkapitaal kan gezien worden welk deel van de vlottende activa gefinancierd is met lang vermogen. Bij een laag of zelfs negatief werkkapitaal ontstaat er een liquiditeitsgevaar. De volgende berekening is bij netto-werkkapitaal van toepassing:

Netto-werkkapitaal = vlottende activa – vlottende passiva

Solvabiliteit

De term solvabiliteit wordt gebruikt om het vermogen van een onderneming om op lange termijn het totale vreemde vermogen terug te kunnen betalen in kaart te brengen. Solvabiliteit bestaat uit verschillende ratio’s, zo is er de debt ratio welke vreemd vermogen door totaal vermogen deelt om het percentage van het vreemde vermogen ten opzichte van het totale vermogen te berekenen. Ook spreekt men wel over een owned capital index of een leverage ratio welke juist het eigen vermogen delen door respectievelijk het totale vermogen of het vreemde vermogen.

Rentabiliteit

De verschillende vormen en berekeningen hebben allemaal als doel om inzicht te verkrijgen in het vermogen en resultaat en daarmee de waarde van een onderneming, zoals in art. 2:362 BW wordt geëist. Om dit goed te bewerkstelligen is het in eerste instantie van belang om goed inzicht te verschaffen uit de balans en de winst-en-verliesrekening. Rentabiliteit is niets anders dan de verhouding tussen het vermogen van de onderneming en de winsten van de onderneming. De drie veel gehanteerde vormen en kengetallen van rentabiliteit zijn:

  • de nettorentabiliteit van het eigen vermogen (R.E.V. na belastingen);
  • de brutorentabiliteit van het eigen vermogen (R.E.V. vóór belastingen);
  • de rentabiliteit van het totaal vermogen (R.T.V.).

Rentabiliteit van het totaal vermogen

De rentabiliteit van het totaal vermogen geeft de gemiddelde winstgevendheid aan van elke euro die in de onderneming is gestoken. Een R.T.V. van 10% laat dus zien dat voor elke euro aan investeringen, er 10 eurocent verdiend wordt. De R.T.V. laat het omslagpercentage zien zodat op basis daarvan bepaalde beslissingen genomen kunnen worden. Let wel, van de R.T.V. dient nog te worden betaald: de eigen-vermogenverschaffers, de vreemd-vermogenverschaffers en de fiscus.

Hebt u vragen? Neem dan contact met ons op via 038-2022738 of info@juristenzwolle.nl. Dan bespreken wij uw mogelijkheden.

Meer blogs over
financieel