Herstructurering bedrijf

U kunt een herstructurering het beste beginnen met een herstructureringsplan, waarbij gekeken wordt naar de gezonde en de ‘zieke’ bedrijfsonderdelen vanuit onder andere financieel oogpunt. Ook het al dan niet behouden van personeel passeert de revue.

Is uw bedrijf in faillissement of dreigt deze? Ook in samenwerking met een curator kunnen onze experts u ondersteunen bij de herstructurering van uw bedrijf.

Terug naar Bedrijfsadvies