Wonen en huurrecht

Huurovereenkomsten worden dagelijks gesloten, zowel door particuliere partijen als ondernemers. Bij dergelijke huurovereenkomsten kunnen zich verschillende problemen voordoen.

De huur wordt niet (volledig) betaald of de huurder beschadigt, al dan niet bewust, onderdelen van het gehuurde pand. Ook de verhuurder kan afspraken uit de huurovereenkomst schenden. Wij helpen u graag bij de beslechting van alle conflicten die voortkomen uit een huurovereenkomst. U kunt ook vragen hebben zonder dat er daadwerkelijk sprake is van een geschil tussen de huurder en verhuurder. Zo kunt u benieuwd zijn naar uw rechten en plichten als huurder. Wij kunnen ook antwoord geven op de vraag of u op kunt komen tegen de huurverhoging die maandagochtend is doorgevoerd. Naast de huurovereenkomst kunnen wij u ook helpen met vraagstukken over een koopwoning. U kunt hierbij denken aan plots zichtbaar geworden geborgen gebreken in uw koophuis of de vraag of u een vergunning nodig heeft voor het uitbouwen van uw keuken.

Terug naar Juridisch