Faillissement

Een faillissement is voor de failliet een zeer ingrijpende gebeurtenis die veel vragen oproept. Wat zijn de gevolgen van failliet gaan? Welke rechten en plichten hebt u? Is er een mogelijkheid om alsnog verder te gaan met uw bedrijf? En valt uw privé vermogen ook onder het faillissement? Binnen een faillissement spelen er veel juridische kwesties waarbij wij u graag ondersteunen.

Of uw privé vermogen ook onder het faillissement valt hangt af van uw onderneming: behoort uw onderneming tot een BV of een stichting? Bij een eenmanszaak wordt er beslag gelegd op het gehele vermogen, waaronder ook het privévermogen. Bij een Vennootschap onder firma gaan alle vennoten failliet. Als de vennoten natuurlijke personen zijn, valt hun privévermogen ook in het faillissement. Bij een commanditaire vennootschap wordt het vermogen van de beherende vennoten meegebracht. De stille vennoten blijven dan buiten het faillissement. Enkel het bedrag dat zij in de commanditaire vennootschap hebben gestoken loopt risico. Bij een faillissement van rechtspersonen, zoals de besloten vennootschap, verenigingen, coöperaties, stichtingen en naamloze vennootschappen, heeft het faillissement alleen betrekking op het vermogen van de rechtspersoon zelf.

De rechtbank wijst een curator aan u toe. De functie van een curator is heel belangrijk binnen het faillissement proces. De taken van de curator zijn uw post en e-mail checken, uw geld beheren, lijstje maken van al uw bezittingen en schulden, de baten verdelen onder de schuldeisers, maatregelen treffen om de boedel in stand te houden, administratieve en waardevolle zaken in beslag nemen, de gang van zaken rapporteren aan de rechter-commissaris, maar ook overeenkomsten beëindigen zoals bijvoorbeeld een huurovereenkomst of koopovereenkomst.

Wij kunnen het contact met de curator overnemen, aanwezig zijn bij gesprekken en biedt de wet meerdere mogelijkheden om invloed uit te oefenen binnen het faillissement. Verder kunt u als failliet proberen om tot een akkoord met de schuldeisers te komen. Ook spelen er vragen over de rangorde bij de vereffening van het faillissement. Wanneer is wie aan de beurt voor de uitbetalingen? Wij bij De Jong juristen kunnen u hierover inlichten. 

Bent u geïnteresseerd in deze dienstverlening of hebt u vragen met betrekking tot ons aanbod? Neem dan contact met ons op via info@juristenzwolle.nl of telefonisch via 038-2022738. Onze specialisten staan u graag te woord om vrijblijvend de mogelijkheden met u door te nemen.

 

Terug naar Juridisch