Terugvorderen collegegeld naar aanleiding van corona

05 maart 2021

Optimaal onderwijs is in de tijd van corona zeer lastig. Scholen proberen zo goed mogelijk alles te regelen om maar geen studievertraging op te lopen. Om geen studievertraging op te lopen geven bijna alle scholen nu de lessen online. Maar toch vinden veel studenten dat zij veel minder leren en veel colleges van het vorige schooljaar te zien krijgen. Doordat veel studenten vinden dat zij niet het maximale onderwijs aangeboden krijgen, waar zij wel voor hebben betaald, eisen veel studenten een terugvordering van hun betaalde collegegeld. Maar kan dat wel?

Moet je het volledige lesgeld of collegegeld betalen?

Wanneer je mbo of vavo doet, moet je het volledige lesgeld aan duo betalen. Ook als je een deel van de lessen online volgt. Doe je hbo of universiteit? Dan moet je het collegegeld betalen aan jouw onderwijsinstelling, je blijft verplicht om je collegegeld te betalen ondanks dat je nu niet het optimale onderwijs krijgt die jij verwacht te krijgen. Kon je het afgelopen studiejaar niet binnen de normale studieduur afstuderen door corona? Dan kan je een financiële vergoeding krijgen.  

Tegemoetkoming voor studenten

Als gevolg van de maatregelen rondom de corona crisis, wordt zoveel mogelijk onderwijs op afstand gegeven aan het mbo, hbo en wo. Door zoveel mogelijk onderwijs op afstand te geven, wordt er geprobeerd om studievertraging te voorkomen. Bij studies waar stages, coschappen en practica aan bod komen blijft vertraging onvermijdelijk. Door de corona maatregelen is het niet altijd mogelijk om een stageplek te vinden. De studenten die in hun laatste jaar zitten, kunnen hun achterstand niet inlopen in de latere jaren van hun opleiding. Het gevolg van deze achterstand is dat veel studenten blijven zitten en dus hun jaar opnieuw moeten doen. Dit heeft vaak financiële gevolgen voor de studenten: hun beurs loopt af, ze moeten het collegegeld of lesgeld langer doorbetalen en kunnen later beginnen met werken.  Hierdoor krijgen alle studenten die zich opnieuw moeten inschrijven en afstuderen tussen september 2020 en eind augustus 2021 een financiële tegemoetkoming.

Op dit moment zijn er twee tijdelijke financiële tegemoetkomingen:

– tegemoetkoming voor het wegvallen van de beurs;

– tegemoetkoming voor extra kosten vanwege studievertraging.

Je kan op de site van duo vinden aan welke voorwaarden je moet voldoen om in aanmerking te komen voor een financiële tegemoetkoming en om welke bedragen het gaat.

Artikel 7.48 Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek blokkeert vrijwel elke mogelijkheid tot compensatie van het collegegeld. Als onderwijsinstellingen willen overgaan tot restitutie, is dit wettelijk uitgesloten. Dit komt doordat de opleidingen worden gesubsidieerd door de overheid. De omstandigheden die nu zorgen dat het onderwijs niet fysiek plaatsvindt is onvoldoende voor een restitutie of  compensatie. Onderwijsinstellingen hebben veel geld en tijd in het aanbieden van digitaal onderwijs gestoken. Veel onderwijsinstellingen zullen aangeven dat er onderwijs wordt aangeboden/gegeven, hierdoor is de mogelijkheid voor de studenten om zonder studievertraging hun schooljaar te halen.

Uitvoerige compensatie

Het demissionaire kabinet heeft 8,5 miljard euro vrij gemaakt om de leerachterstanden aan te pakken die zijn ontstaan door het coronavirus. Gemiddeld krijgen de basisscholen 180.000 euro en middelbare scholen 1,3 miljoen. Het college- of lesgeld voor mbo, hbo en universiteit wordt volgend collegejaar gehalveerd. Dit wordt gedaan zodat de studenten volgens het kabinet “meer financiële ademruimte hebben in deze moeilijke tijd”. Deze maatregel gold al in bepaalde gevallen, maar deze maatregel wordt nu algemeen. Ook wordt de ov-kaart voor studenten die langer studeren door corona met 12 maanden verlengd. 

Bij middelbaar onderwijs worden extra middelen ingezet voor brede brugklassen. Dit houdt in dat leerlingen qua niveau nog niet definitief hoeven te kiezen welke richting zij op willen.

Voordat de scholen in het basis- en middelbaar onderwijs dit geld op hun rekening krijgen moet er eerst per leerling een plan worden gemaakt, hoe ze de achterstanden gaan inhalen. De scholen zullen hun uitgaven in de jaarverslagen moeten verantwoorden. De Inspectie voor het Onderwijs gaat daar toezicht op houden. 

Verder wil het kabinet onder meer dat scholieren in het basis-, voortgezet en speciaal onderwijs in de aankomende zomer gratis bijles kunnen krijgen om achterstanden in hun kennis bij te spijkeren.

Tot slot

Studenten kunnen geen terugvordering eisen van het collegegeld, omdat er veel is gedaan  door de scholen om zo goed mogelijk online les te geven. Het college- of lesgeld voor mbo, hbo en universiteit wordt volgend jaar gehalveerd, maar zit jij als student in je laatste jaar van je opleiding en vind je dat je geld terug moet krijgen omdat je niet voldoende onderwijs hebt gehad? Dan kan je je laten uitschrijven, zodat je van de overige maanden geld terug krijgt en wanneer het onderwijs weer “normaal” is je je opnieuw gaat inschrijven. Jij als student kan ook gaan kijken of je recht hebt op een financiële tegemoetkoming van duo. 

Mocht je als student verdere vragen hebben over het terugvorderen van collegegeld? Neem dan contact met ons op via 038-2022738 of info@juristenzwolle.nl.

Meer blogs over
financieel