Kansspelbelasting

13 september 2021

Stel, u hebt een geldprijs van €12.000,00 gewonnen bij de Staatsloterij. Na een tijdje ontvangt u een aanzienlijk lager geldbedrag op uw bankrekening. U vraagt zich af waar het geld gebleven is. Hieronder zal verder worden uitgewerkt hoe het komt dat wanneer u een geldbedrag wint van €12.000,00, u aanzienlijk een lager bedrag op uw rekening gestort krijgt. Dit heeft namelijk te maken met dat er kansspelbelasting moet worden afgedragen aan de Belastingdienst. 

Wat is kansspelbelasting?

Kansspelbelasting is een belasting die deelnemers van kansspelen of organisatoren van kansspelen moeten betalen over het voordeel dat zij behalen met het kansspel. De kansspelbelasting in Nederland bedraagt 30,1% wat over de gehele gewonnen prijs betaald zal moeten worden. Wanneer u een prijs hebt gewonnen van €449,00 of minder, hoeft u er geen kansspelbelasting over te betalen. Kansspelbelasting is ingevoerd om jongere deelnemers / gokkers te demotiveren om te gaan gokken.  

Welke kansspelen zijn er?

Voorbeelden van kansspelen zijn:

  • Loterijen, zoals de Staatsloterij of Postcodeloterij
  • Pokerspelen
  • Puzzels
  • Bingo’s
  • Weddenschappen
  • Casinospelen, zoals roulette en blackjack
  • Kansspelen met een kansspelautomaat.

Kansspelbelasting op het internet

Indien u op het internet een prijs hebt gewonnen, moet er vrijwel altijd aangifte gedaan worden. Dit doet u wanneer u in een kalendermaand meer hebt gewonnen dan dat u hebt ingezet. Voorbeelden van kansspelen op het internet zijn: pokerspelen, online casinospelen en spelen aan kansspelautomaten (casino-automaten, speelhalautomaten en horeca-automaten). Mocht u bijvoorbeeld via online casino een prijs winnen, dan hoeft er geen belasting worden betaald over de prijzen, maar over de gewonnen prijs min het ingezette bedrag. 

Gewonnen geldprijzen in een Nederlands en buitenlands kansspel

Een Nederlands kansspel houdt in dat de leiding van de organisatie in Nederland gevestigd is. Er moet kansspelbelasting worden betaald over de gehele gewonnen prijs vaak wordt dit gedaan door de Nederlandse organisatoren. De Nederlandse organisatoren betalen de kansspelbelasting aan de Belastingdienst. Doordat de Nederlandse organisatoren de aangifte doen, wordt de uitkerende geldsom lager, dit komt doordat het netto-bedrag wordt uitgekeerd. Het tarief van de kansspelbelasting bedraagt 30,1%. Kansspelbelasting wordt berekend over het totaal gewonnen bedrag of goed, ongeacht de hoogte van het bedrag dat is ingezet.

Een buitenlands kansspel houdt in dat de leiding van de organisatie niet in Nederland gevestigd is. Doordat de organisatoren zijn gevestigd in het buitenland, kan het zijn dat er door de winnaar zelf  aangifte gedaan moet worden. Het is van belang dat de winnaar binnen één maand aan de Belastingdienst meldt dat hij een kansspel prijs heeft gewonnen. De aangifte gaat via een aangiftebiljet, dit is terug te vinden op de website van de Belastingdienst. Zodra er in het buitenland al kansspelbelasting is betaald, hoeft er niet nogmaals in Nederland kansspelbelasting te worden betaald. 

Moet er kansspelbelasting worden betaald over goederen?

Wanneer de waarde van een goed meer bedraagt dan €449,00 moet er 30,1% belasting worden afgedragen over de nieuwwaarde van het gewonnen goed. Bijvoorbeeld, u hebt een auto gewonnen met een waarde van €35.000,00, er moet dan €10.535,00 worden afgedragen aan de Belastingdienst voor kansspelbelasting. Vaak wordt dit door de organisatoren zelf gedaan.

Kan je kansspelbelasting ontwijken?

Veel mensen denken de Belastingdienst te omzeilen door bijvoorbeeld een buitenlandse rekening te openen of door geen aangifte van kansspelbelasting te doen bij de Belastingdienst. Zodra de winnaar geen aangifte doet van het gewonnen bedrag, is hij in overtreding. De kans dat de Belastingdienst niet op de hoogte wordt gesteld is zeer nihil. Zodra er een bovenmatig bedrag op een rekening wordt gestort, is de bank verplicht om dit te melden. Banken zijn volgens de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) verplicht ongebruikelijke transacties te melden. Deze meldingen dienen te worden gedaan bij de FIU-Nederland en zij zullen vervolgens beoordelen of de ongebruikelijke transactie verdacht is en moet worden onderzocht door een opsporingsinstantie of een veiligheidsdienst.  Zodra de Belastingdienst te weten komt dat er geen kansspelbelasting is betaald, is de kans aanwezig dat bovenop de 30,1% kansspelbelasting een boete wordt opgelegd.   

Hebt u verdere vragen met betrekking tot de kansspelbelasting? Neem dan contact met ons op via info@juristenzwolle.nl of 038-2022738 om uw mogelijkheden te bespreken

Meer blogs over
juridisch