Ik help u verder!
marc@juristenzwolle.nl
Marc Mac Lean
Juridisch specialist
T 06 - 38 36 17 23

Wonen en huurrecht

Huurovereenkomsten worden dagelijks gesloten, zowel door particuliere partijen als ondernemers. Bij dergelijke huurovereenkomsten kunnen zich verschillende problemen voordoen. De huur wordt niet (volledig) betaald of de huurder beschadigde onderdelen van het gehuurde pand. Ook de verhuurder kan afspraken uit de huurovereenkomst schenden. Wij helpen u graag bij de beslechting van alle conflicten die voortkomen uit een huurovereenkomst.

Werk en inkomen

Kan uw werkgever uw arbeidsvoorwaarden plots (en zonder overleg) wijzigen? Heeft u recht op een vast arbeidscontract? Heeft u recht op een transitievergoeding indien u door uw werkgever bent ontslagen? Binnen een arbeidsverhouding kunnen meerdere vragen een rol spelen. Wij kunnen u op het gebied van het arbeidsrecht in de meest ruime zin van het woord bijstaan.

Incasso

Heeft u, op grond van bijvoorbeeld een overeenkomst, recht op betaling van een andere partij en blijft deze achterwege? De Jong juristen helpt u graag bij het incasseren van uw vordering. Zo kunnen wij in beginsel aanmaningen ten behoeve van de inning van uw vordering versturen. Indien ook dit niet tot het gewenste resultaat leidt, wordt de vordering door ons in rechte geheel geïncasseerd.

Probleem met aankopen

Bij het doen van een aankoop worden er (soms onbewust) vele afspraken gemaakt. Over de levering, de prijs, de kwaliteit van het product enzovoort. Een aankoop voldoet vervolgens mogelijk niet aan uw verwachtingen. Wij kunnen u helpen bij het oplossen van een dergelijk probleem. Ontbinding? Vernietiging? Vermindering van de prijs? Neem gerust contact op en wij helpen u verder, daar wij de over juristen beschikken die zeer gespecialiseerd zijn op dit gebied. 

Algemene voorwaarden

Middels algemene voorwaarden kunt u uw bedrijfsbelangen bij voorbaat beschermen. Wij hebben dit inmiddels voor meerdere bedrijven uit verschillende steden gedaan en zijn aldus ervaren op dit gebied. Wij kunnen u huidige algemene voorwaarden ook onder de loep nemen en zonodig verbeteren!

Rechtsbijstand

Voor het halen van uw recht kan het nodig zijn naar de rechter te gaan. Ook hier helpen wij u bij. Wij voeren de gehele procedure voor u. Uiteraard houden we u van alles op de hoogte en heeft u invloed op de procestactiek. Wij hebben (nog) geen advocaten in dienst. Daar wij met meerdere advocatenkantoren goed contact hebben, kunnen we u te allen tijde verder helpen.

Faillissement

Een faillissement is voor de failliet een zeer ingrijpende gebeurtenis. Toch spelen in faillissement veel juridische kwesties waarbij wij u graag ondersteunen. Zo kunnen wij het contact met de curator overnemen, aanwezig zijn bij gesprekken en biedt de wet meerdere mogelijkheden om invloed uit te oefenen binnen het faillissement, bijvoorbeeld door het indienen van een verzoekschrift om te voorkomen dat uw woning wordt verkocht.

Privaatrecht

Het privaatrecht is nog vele malen breder dan de hierboven omschreven categorieën. Zo kunt u vragen hebben over een verzekeringsinstantie die niet wil uitbetalen of is het denkbaar dat uw auto is beschadigd door het handelen van een derde. In dergelijke gevallen helpen wij u graag verder, daar wij meerdere juristen hebben die zeer bekwaam zijn op het gebied van het privaatrecht. Schroom dus niet contact met ons op te nemen. 

Overig

Valt uw vraag of probleem niet onder een van de omschreven categorieën? U kunt dan te allen tijde vrijblijvend een afspraak maken, zodat we kunnen kijken wat we voor u kunnen doen!

Ik help u verder!
marc@juristenzwolle.nl
Marc Mac Lean
Juridisch specialist
T 06 - 38 36 17 23
  • deskundig
  • persoonlijk
  • regionaal
  • snelle service
  • no-nonsense
XL
LG
MD
SM
XS